Snus farligt för foster

Gravida kvinnor som snusar löper större risk för missfall

HÄLSA

UPPSALA. Kvinnor som snusar under graviditeten har en förhöjd risk för missfall. Risken är 60 procent högre än för kvinnor i genomsnitt, visar en studie vid Karolinska institutet i Solna och Uppsala universitet.

– Att snusning ökar risken för dödföddhet understryker vikten av total tobaksfrihet när man är gravid. Att ta hjälp av snus för att sluta röka är ett dåligt alternativ för att skydda sitt barn, anser överläkare Anna-Karin Wikström vid Akademiska sjukhusets kvinnoklinik till Upsala Nya Tidning.

Snusning värre än någon cigarett

Studien är den hittills största som gjorts kring effekterna av snusning under graviditeten. Nära 570 000 graviditeter och förlossningar i Sverige sedan 1999 ingår.

– Att rökning ökar risken för att barnet dör i livmodern är visat i flera tidigare studier, men vår är den första som är tillräckligt stor för att visa att även snusning gör det. Risken var till och med högre om kvinnan snusade än om hon rökte bara några cigarretter per dag, uppger Wikström för UNT.

För tidig födsel

Om kvinnan rökte några cigarretter per dag var risken för dödföddhet förhöjd med 40 procent Om hon rökte mer än tio cigarretter per dag var risken mer än fördubblad.

Även risken för tidig födsel ökar vid snusning under graviditeten, enligt studien.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM