Så säger Johan om deras samtal:

HÄLSA

Peters dröm faller under kategorin ”klargörande drömmar”, som sätter en livssituation i en ny belysning eller i ett nytt perspektiv.

I drömmen ser han sig själv utifrån och uppfattar sig som mindre än sin fru på grund av avståndet mellan dem. Sedan uppfattar han att det inte är något avstånd mellan dem (symboliskt i sig) men att han faktiskt ÄR mindre än hon. Något som i sin tur pekar ut hans osäkerhet och känsla av mindervärde. När en kvinnlig gestalt dyker upp i en mans dröm och en manlig i en kvinnas så har det en speciell symbolisk betydelse, de förstärker drivkraften och motivationen i respektive drömmar. I det här fallet är kvinnogestalten (anima) oproportionerligt förstorad vilket också avspeglar sig i Peters liv. Det mesta han gör i livet står på något sätt i förhållande till hans fru. Hon är hans värdemätare på ett överdrivet sätt. I drömmen har Peter hamnat rejält på efterkälken, han kommer ensam till en industribyggnad som visar sig vara en bordell. Att det är en industribyggnad förstärker känslan av opersonlighet och kyla. Här ser han sin fru som prostituerad. Avståndet mellan dem är accentuerat och Peter är tagen av den obehagliga scenen till och med när vi talar om drömmen. Men drömmen är inget omen om att någonting ska hända. Snarare målar den upp en av hans värsta tankar. Att frun, som i Peters dröm, skulle vara prostituerad och följa med en annan man blir Peters värsta mardröm. Bilar symboliserar ofta frihet eller rörlighet. Men i Peters fall är bilen både fastvuxen och genomborrad av ett träd, livets symbol.

Trädet kan symbolisera att han inte kan fly från sitt liv. Drömmen uppmanar Peter att stanna kvar och lösa situationen här i sitt eget liv. I bakluckan, (i livsbagaget) har Peter ett varmt minne av en tidigare flickvän, symboliserat av en tröja hon stickat åt honom. Den signalerar både omtanke och omvårdnad. Något som Peter känner att han saknar i den nuvarande relationen. Han saknar viljan till tvåsamhet och närhet, som han upplevde i den förra relationen. Flyttkartongen symboliserar möjligen att det någonstans i Peter redan finns en liten, begynnande beredskap om relationen skulle förvärras. Flyttkartongen är dessutom täckt av bilprylar som alla kännetecknas av varningstecken: bromsvätska, varningstriangel osv. Det känns som om att klargörandet för Peters del består i att se sig själv i rätt perspektiv, att försöka få tillbaka lite av det självförtroende han hade när han träffade sin fru och inte vara så fixerad vid vad hon gör, hur hon ser ut, vem som ser på henne. Det kan han aldrig styra. Man kan förlora en vän, men den som kommer till dig av egen vilja kan ingen ta ifrån dig.

ARTIKELN HANDLAR OM