Bevisat: Mobiltelefoner ökar risken att drabbas av hjärntumör

HÄLSA

Mobiltelefoner innebär en ökad risk att drabbas av elakartad hjärntumör.

Det slår forskare vid Örebro universitetssjukhus fast. Samtidigt bekräftar man en studie från WHO.

30 minuters mobilanvändande om dagen kan räcka för att öka risken.

Foto: Universitetssjukhuset Örebro
Lennart Hardell, överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.

I maj publicerade WHO sin studie Interphone som visar en koppling mellan mobilanvändande och hjärntumörer. Studien togs dock emot med skepsis och mer forskning förordades.

Nu har man vid Universitetssjukhuset Örebro analyserat och begränsat urvalet i en tidigare egen omdebatterad studie som publicerades 2009 i Journal of Oncology.

– Våra ursprungliga data står sig fortfarande, men vi har analyserat dem och använt samma kriterier som vid Interphone-studien, säger Lennart Hardell, överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.

Resultatet: studierna stödjer varandra. Och det är bevisat att mobiltelefonanvändande ökar risken för elakartade hjärntumörer.

– I bägge studierna finns en fördubblad risk att drabbas av en elakartad hjärntumör hos dem som använt mobiltelefon under minst en halvtimme om dagen under tio års tid, säger Lennart Hardell.

Resultaten vid Örebro universitetssjukhus har tidigare kritiserats för att visa högre risker än andra studier. Örebrostudien innefattade patienter i åldern 20-80 år med hjärntumör och kartlade också användandet av så kallade trådlösa telefoner.

Interphone innefattade bara personer diagnosticerad när de var i åldern 30-59 år och bortsåg från trådlösa telefoner.

– Tidigare var skillnaden stor mellan våra resultat. Men om vi gör exakt som Interphone i analysen blir resultaten i stort sett på pricken likadana, säger Lennart Hardell.

– Vi menar då att Interphone har undervärderat riskerna i och med att de inte analyserat de äldsta och de yngsta och dessutom inte haft med de som använder trådlösa telefoner.

Interphone-studien har genomförts i tio år i 13 olika länder och har kostat cirka 220 miljoner kronor.

Lennart Hardell hoppas att diskussionen kring sambandet mellan mobiltelefoner och elakartade hjärntumörer är punkterad.

– Men det är viktigt att understryka att risken att drabbas av hjärntumör för den enskilde är väldigt liten. Det är inte en särskilt vanlig tumörsjukdom.

Däremot är det allvarligare ur ett folkhälsoperspektiv eftersom mer eller mindre alla använder en mobiltelefon i dag.

ARTIKELN HANDLAR OM