Ny svensk upptäckt kan bromsa Parkinson

”Kan vara nyckeln”

HÄLSA

Ett nytt genombrott i forskningen kring Parkinsons sjukdom kan leda till nya behandlingmetoder som kan stoppa sjukdomen.

Tidigare har man inte haft något sätt att stoppa eller bota Parkinsons, som kan vara väldigt plågsam för både patient och anhöriga.

– Vi är mycket glada över resultaten, säger professor Patrik Brundin som lett studien.

Foto: mikael risedal/Lunds Universitet
Professor Patrik Brundin vid Lunds universitet har lett studien.

Forskare vid Lunds universitet kan i en ny studie ha hittat en metod att bromsa Parkinsons sjukdom.

I studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Investigation, har forskarna upptäckt på vilket sätt sjukdomen sprider sig i hjärnan.

”Ett betydande steg framåt”

De nya resultaten visar hur de sjuka proteinerna långsamt förflyttar sig från en cell till en annan i hjärnan. När de når en ny cell så utlöser de en förstörelseprocess av den nya cellen och på så sätt sprider sig sjukdomen.

Detta sätt att sprida sig liknas vid det sätt som exempelvis galna ko–sjukan sprider sig på.

– Detta är ett betydande steg framåt för vår ökade förståelse av den roll som cellöverföring av alfa-synuklein kan spela vid utvecklingen av Parkinsons sjukdom och vi är mycket glada över resultaten, säger professor Patrik Brundin vid Lunds universitet, som har lett ett en grupp forskare från forskningscentra i Danmark, Frankrike och Portugal.

Kan leda till nya mediciner

De nya upptäckterna skulle kunna leda till helt nya behandlingsstrategier för Parkinson och andra så kallade neurodegenerativa sjukdomar.

De nya behandlingarna skulle gå ut på att blockera spridningen av skadade proteiner i hela hjärnan och på så vis stoppa sjukdomsförloppet.

– Vi är nu ett steg närmare att förstå hur neuropatologi sprids i nervsystemet vid Parkinsons sjukdom. Det öppnar upp möjligheter för nya behandlingar. Förhoppningsvis kommer vi i framtiden att kunna hindra denna spridning och bromsa det annars obevekliga sjukdomsförloppet och försämringen av symtom hos patienter, säger Patrik Brundin.

Forskarna hoppas alltså att de nya upptäckterna ska leda till att man kan ta fram en medicin som gör att patienterna inte blir sämre utan får sjukdomen i en mild form.

FAKTA

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom orsakas av att nervceller i hjärnan som producerar dopamin bryts ned.

Huvudsakliga besvär är långsamhet, skakningar och stelhet.

Sjukdomen har ett långsamt förlopp där symtomen ökar efterhand och det är inte förrän en relativt stor andel nervceller i det drabbade området skadats som symtomen kommer.

I Sverige finns ungefär 20 000 personer som har Parkinsons sjukdom. Den drabbar främst personer över 50 år.

Det finns i dag inga läkemedel som botar Parkinsons sjukdom. Symtomen kan dock behandlas effektivt hos de allra flesta under många år.

Regelbundna vanor och motion gör det lättare för patienten att klara det dagliga livet.

(Källa: Vårdguiden)

ARTIKELN HANDLAR OM