Räddningen för whiplash-offer?

Omstridd metod finns nu i Sverige men forskningsresultat dröjer

1 av 2
Svenske kirurgen Åke Nyström har utvecklat metoden triggerpunktskirurgi och opererar patienter i USA med goda resultat.
HÄLSA

För första gången opereras nu pisksnärtskadade i Sverige.

Ingreppet tar sällan mer än en halvtimme och ger många ett helt nytt liv.

– Vi har opererat ett 20-tal och så här långt har vi goda erfarenheter, säger överläkare Leif Anderberg på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Efter många långa år har svenska kirurger äntligen vågat sig på den här typen av operation, som fram till nu endast utförts i USA.

Metoden går ut på att frilägga de nerver smärtan kommer från. Ett ganska okomplicerat ingrepp.

Kirurgen går in via ett litet snitt i nacke eller axlar och skär i vävnaden eller musklerna där nerverna går.

– Det ger mer plats åt nerven, förklarar Leif Anderberg på neurokirurgiska kliniken i Lund, där operationerna utförts.

Kontroversiellt i Sverige

Bäst resultat har man fått på patienter med ensidig nacksmärta som går upp i huvudet fram mot ena ögat.

– Men vår uppföljningstid är för kort för att dra några slutsatser, påpekar Leif Anderberg, som presenterade operationsmetoden på Läkarstämman i Göteborg.

Efter nyår går han vidare med ytterligare tjugo operationer. Resultaten av samtliga operationer ska sedan jämföras med hur det går för ett 40-tal patienter som fått vanlig sjukgymnastik.

Det är första gången en vetenskaplig undersökning görs av whiplashkirurgi. Bara ordet whiplash är kontroversiellt inom läkarkåren, som visat måttligt intresse för de metoder som används utomlands.

”De är inte vetenskapligt dokumenterade” har varit det stående mantrat.

Bildat patientföreningar

Det är sant.

Frågan är varför det dröjt över tio år innan någon velat titta närmare på en behandling så många patienter säger sig blivit hjälpta av? Människor som i desperation sålt hus och hem för att bli opererade utomlands. I många fall har det varit långtidssjukskrivna smärtpatienter som klassats som hopplösa fall av sjukvården och nu är tillbaka i arbete.

De är hundratals, kanske flera tusen totalt.

De har bildat patientföreningar för att informera, ge stöd och få landstingen intresserade. I hopp om att svenska läkare lär sig tekniken eller åtminstone accepterar behandlingarna så att landstingen kan bekosta en utlandsoperation.

Det är framförallt två metoder som varit i fokus: triggerpunktskirurgi och steloperation.

Studie skulle ge svaren

För fem år sedan lovade Region Skåne att bekosta tio operationsresor till University of Nebraska Medical Center i USA dit svenskar vallfärdat för att prova triggerpunktskirurgi. En metod som utvecklats och sedan länge utförs av svenske handkirurgen Åke Nyström som bor där. Neurokirurgen i Lund skulle välja ut patienterna och undersöka dem före och efter ingreppet.

– Vi vill pröva och se om det är en bra metod, sa Katarina Otz, pressansvarig vid Region Skåne i en intervju med Aftonbladet tidigare i år.

Nio kom i väg, opererades och undersöktes efter konstens alla regler. Förväntan var stor. Nu skulle äntligen alla få se resultat.

I stället blev det tyst. Knäpptyst.

Det patienterna uppfattade som en studie var inte någon studie, enligt sjukvårdsledningen, som varken har gjort eller kommer att göra någon skriftlig sammanställning.

– Det var aldrig menat som en vetenskaplig studie. Det enda vi sa var att vi ska följa vad som händer med de här patienterna, säger Stefan Rydén, landstingets medicinske rådgivare och hänvisar i stället till den pågående studien i Lund.

Den ska ge svar.

Utvärdering 2013?

2007 beslutade Socialstyrelsen att finansiera svenska studier av såväl triggerpunktskirurgi som stabiliserande kirurgi. Medan Stockholm Spine Center tog sig an steloperationerna valde Lund triggerpunktskirurgin.

När Aftonbladet pratar med Leif Anderberg efter presentationen på läkarstämman vill han inte prata om Åke Nyströms metod.

– Jag vet inte vad han gör, säger han korthugget, och vill inte göra några jämförelser mellan de operationer han utfört och de som görs i USA.

Region Skånes sjukvårdsledning förutsätter dock att principen är densamma som vid triggerpunktskirurgi.

– Operationen ska göras på ett likvärdigt sätt. Om de sedan gör exakt lika i varje detalj vet jag inte, säger Stefan Rydén.

Och resultaten får vi vänta på ett tag till. Först 2013 tror Leif Anderberg det går att göra en utvärdering.

”Fruktansvärt ont”

De som provat triggerpunktskirurgin är dock redan övertygade. En av dem är Kristina Söderström, 38, som var invalidiserad av värk då hon opererades i USA 2001.

– Det gjorde fruktansvärt ont, men jag skulle göra det tio gånger om ifall jag behövde. Jag har inte känt någon värk alls sedan den dagen, säger hon och är tacksam över sina två barn och jobbet på Ica.

Hon är övertygad om att hon inte haft något av det utan operationen.

Bent Slydal i Västerås led av konstant huvudvärk efter en whiplashskada och opererades av Åke Nyström 2003.

– Efter det slapp jag all tung medicinering, säger han, och tycker det är fantastiskt att läkarna i Skåne testar metoden så att fler får chansen.

– Jag vet ju att det här hjälper de flesta. Några blir helt bra. Jag känner flera som kommit tillbaka i arbetslivet tack vare operationen, säger han, och ser triggerpunktskirurgin som en möjlighet då alla andra vägar dömts ut.

ARTIKELN HANDLAR OM