Grönt te kan ge dig leverskador

Svensk expert: ”Kan handla om allvarliga skador”

HÄLSA

Förespråkarna hävdar att det hjälper mot allt från övervikt till cancer.

Läkare och vetenskapsmän talar i stället om stora risker för leverskador.

Det handlar om grönt te, drycken som blivit populär men vars effekter nu granskas av EU.

Foto: Foto: Colourbox

En 55-årig dansk kvinna uppsökte läkare efter att under en tid ha känt sig trött och hängig. På sjukhuset konstaterades att kvinnan hade drabbats av toxisk hepatit – en skada på levern. Orsaken var att hon under det senaste halvåret druckit fyra till sex koppar grönt te om dagen, rapporterar den danska läkartidningen Ugeskrift för Läger.

– Det är inte första gången. Att grönt te orsakar leverskador är välkänt, men sällsynt. Det kan handla om allvarliga skador, men de är nästan alltid övergående, bara man slutar dricka grönt te, säger Antti Oksanen, leverexpert och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Fåtal drabbas

Enligt Antti Oksanen är det bara ett fåtal personer som har förutsättningar att drabbas, men vilka som ligger i riskzonen går inte att säga i förväg. Han påpekar också att det inte finns något svenskt fall där en leverskada orsakats av vanligt grönt te från matbutiken, som var fallet i Danmark.

Vanligare är att skador orsakas av kosttillskott och specialprodukter som innehåller extrakt av grönt te. I Sverige finns sex misstänkta sådana fall. Teextraktet finns i preparaten på grund av dess höga halt av antioxidanter, den beståndsdel som anses göra grönt te extra hälsosamt. Men tepreparatens hälsofrämjande effekter är dåligt belagda och studeras just nu vetenskapligt av EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (Efsa).

Avråder inte

– Kosttillskott och drycker med grönt teextrakt är väldigt inne och det finns många myter kring deras hälsoeffekter. Men nu är myterna under en stor vetenskaplig granskning, säger Anita Laser Reuterswärd, nutritionist på Livsmedelsverket.

Efsas granskning ligger till grund för framtida regler om vilka påståenden om hälsoeffekter av olika livsmedelsingredienser och ämnen som företag får använda i märkning och marknadsföring. Hittills har myndigheten kunnat konstatera att grönt te inte har bevisad effekt mot till exempel övervikt och högt blodkolesterol, och inte heller när det gäller att skydda cellernas DNA.

Men Antti Oksanen vill inte avråda någon från att dricka grönt te.

– Tycker man om grönt te så ska man dricka det, men man ska förstå att man kan bli sjuk, säger han.

Beresta ungdomar

Den senaste tioårsperioden har konsumtionen av grönt te ökat kraftigt, men förra året mattades trenden något. Vernon Mauris, ägare till en tebutik i Stockholm, ser främst två grupper som köper grönt te:

– Det är ungdomar som rest mycket och medelålders. Jag brukar säga att varje kopp te minskar besöken hos doktorn.

TT: Hur mycket tror du själv på hälsoeffekterna?

– Jag är ingen läkare men te ska inte ses som en medicin utan som något som förebygger sjukdomar. Du kan inte dricka hur mycket vodka som helst, däremot te.

FAKTA

Bakgrund: Mycket återstår att bevisa

Det ämne i grönt te som anses vara extra hälsosamt är antioxidanten epigallokatekingallat (EGCG), som sägs ha mängder av positiva effekter på kroppen.

Men efter en genomgång har den europeiska myndigheten för matsäkerhet (Efsa) konstaterat att följande hälsopåståenden inte är vetenskapligt bevisade:

viktnedgång eller bibehållen normal vikt

stabilisering av blodets glukosnivåer

minskning av mängden skadliga mikroorganismer i magen

bibehållande av normala nivåer av blodkolesterol

skydd mot skadlig oxidation hos cellernas DNA och proteiner.

skydd mot plack och förbättrad tandhälsa

förstärkning av skelettet

bibehållande av synskärpa

förhindrande av blodtrycksökning

ökad betaoxidation som leder till fettreduktion

Flera granskningar pågår inom Efsa av hälsoeffekter av grönt te, till exempel om det har mental påverkan eller påverkar prestation.

Efsas positiva utlåtanden kommer att publiceras i form av förordningar på EU-Kommissionens hemsida och reglerna beräknas träda i kraft i slutet av 2011 eller i början av 2012. Alla de hälsopåståenden som inte har vetenskaplig grund kommer att publiceras på en negativ-lista.

Källa: Efsa/Anita Laser Reuterswärd (TT)

TT

ARTIKELN HANDLAR OM