Patienter far illa – för att läkarna skriver för dåligt

Otydliga sjukjournaler ställer till stor skada

HÄLSA

Många läkare skriver så dåliga läkarintyg att sjuka far illa.

Det anser jurister som granskat 300 domar och funnit att avslag ofta beror på att läkarna inte uttalat sig om patientens arbetsförmåga.

För att en person ska få ersättning från Försäkringskassan måste den sjuke kunna styrka att hon eller han inte kan arbeta på grund av sin sjukdom.

– Sättet att göra det på är genom ett läkarintyg. Kan man inte det, för att läkaren inte riktigt behärskar juridiken eller för att domaren i domstolen inte förstår vad läkaren skriver, så blir det ett stort problem för den enskilde, säger Ruth Mannelqvist till Dagens Medicin.

Hon är en av juristerna på Umeå universitet som inom ramen för ett pågående forskningsprojekt granskat domar från länsrätten och kammarrätten. Resultatet visar på stora brister i läkarnas skrivkunskaper.

Folk tvingas till arbetslöshet

– Ofta skriver läkarna om oväsentliga saker i stället för att koncentrera sig på de centrala motiveringarna, säger Bengt Järvholm, som forskat i ämnet, i en intervju med Sveriges Television.

Kan läkaren inte formulera sig på rätt sätt blir det inte ersättning och den sjuke tvingas tillbaka till jobbet eller ut i arbetslöshet.

ARTIKELN HANDLAR OM