Stress-kbt bra för hjärtsjuka

Minskar risken för infarkt med 45 procent

HÄLSA

Hjärtsjuka människor som får lära sig att hantera stress kan slippa nya hjärtinfarkter. Effekten är minst lika bra som behandling med många vanliga läkemedel, enligt en svensk studie.

Med hjälp av kognitiv beteendeterapi har 362 hjärtsjuka män och kvinnor som vårdats på Akademiska sjukhuset fått lära sig att förändra stressframkallande tankemönster och beteenden. Studien, som publiceras i medicintidskriften Archives of Internal Medicine, visar att förmågan att hantera stress på sikt kraftigt kan minska risken för nya hjärtinfarkter, skriver Upsala Nya Tidning.

– Ett väldigt glädjande resultat. Psykologisk behandling verkar kunna förebygga återfall minst lika effektivt som många av dagens etablerade farmakologiska behandlingar, säger forskaren Mats Gulliksson till tidningen.

Den psykologiska behandlingen pågick under ett år, men effekten höll i sig. Patienterna följdes i genomsnitt nio år efter att de första gången behandlats på Akademiska sjukhuset. Under den här tiden inträffade betydligt färre återinsjuknanden i gruppen som fått beteendeterapi jämfört med de som fått vanlig vård. Bland dem som fått terapi var andelen patienter som på nytt måste läggas in på sjukhus på grund av hjärtbesvär drygt 40 procent lägre och andelen som fick en ny hjärtinfarkt var 45 procent lägre.

Alla patienter fick sedvanlig vård, exempelvis mediciner för att sänka blodtryck och motverka blodproppar.

FAKTA

Fler överlever hjärtinfarkt

Hjärt-kärlsjukdomar är den grupp sjukdomar som skördar flest liv i Sverige.

Varje år dör cirka 11 000 människor av akut hjärtinfarkt.

12 procent av befolkningen, över en miljon, lider av hjärt-kärlsjukdom.

Risken för att insjukna i hjärtinfarkt har minskat med 23 procent mellan 1987 och 2002.

Antalet som överlever plötsligt hjärtstopp ökar. 2008 överlevde cirka 300 personer, 2009 cirka 400.

Risken för hjärtinfarkt ökar vid rökning, övervikt, diabetes, högt blodtryck, stress och om man har kraftig ärftlig belastning.

Källa: Hjärt-Lungfonden, Socialstyrelsen. (TT)

TT

ARTIKELN HANDLAR OM