Livsstil viktigare än gener

– om du vill leva länge

HÄLSA

Göteborg (TT)

Livsstilen, inte gener, är mest avgörande för hur gamla män blir, enligt ny svensk forskning.

Forskarlaget har undersökt 855 män som föddes 1913 och som följts genom åren, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

111 av männen har fyllt 90 år eller mer. Resultaten publiceras i Journal of Internal Medicine, och professor emeritus Lars Wilhelmsen i Göteborg förklarar att chansen att uppnå hög ålder förbättras om en man inte röker och har goda kostvanor.

Ärftliga faktorer spelar ingen roll
Tidigare har det antagits att man har större chans att bli gammal om ens föräldrar har uppnått hög ålder.

"Men det stämmer inte. Vår studie visar att de ärftliga faktorerna inte spelar roll. I stället är det livsstilen som påverkar mest, säger professor emeritus Lars Wilhelmsen, enligt ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin.

Störst chans att få fira sin 90-årsdag hade de som inte rökte, drack måttliga mängder kaffe, hade god social standard och lågt kolesterolvärde vid 50 års ålder samt god arbetsförmåga vid 54 års ålder.

"Detta är ny kunskap. Flera av faktorerna har tidigare visats vara friskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, men här visar vi för första gången att de är av betydelse för överlevnaden överhuvudtaget", kommenterar säger Lars Wilhelmsen.

FAKTA

Studien 1913 års män har pågått sedan 1963. Då kallades en tredjedel av alla manliga femtioåriga göteborgare till en hälsoundersökning med fokus på hjärt-kärlhälsa.

Sedan har studien fyllts på med nya femtioåringar vart tionde år samtidigt som de som varit med tidigare undersökts på nytt.

Männen födda 1913 undersöktes när de var 50, 54, 60, 67, 75 och 80 år. Av de 855 män som ingick i studien från början överlevde 111, 13 procent, till 90 års ålder.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM