Buller kan orsaka stroke

Trafikbuller ökar risk att drabbas av hjärnblödning

HÄLSA

Att utsättas för trafikbuller ökar riken att drabbas av stroke.

Det visar en ny dansk studie.

En stor dansk forskningsstudie visar att buller kan vara en orsak till att vissa drabbas av hjärnblödning eller stroke.

I den omfattande studien deltog 1900 strokepatienter. Genom att jämföra hur mycket trafikbuller de utsattes för, kunde de konstatera att risken att drabbas av stroke när man är över 65 år gammal ökar med 27 procent för varje tio decibel trafikbuller kring bostaden.

Om siffrorna stämmer så skulle det motsvara 1000 fall i Sverige varje år.

FAKTA

Stroke

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt eller blodpropp i hjärnan och hjärnblödning.

Varje år insjuknar cirka 30 000 personer i Sverige i stroke, medelåldern för dem är 73 år bland män och 77 år bland för kvinnor.

Män har något större risk att drabbas än kvinnor i samma ålder.

Symptom på att du drabbats av stroke är domningar, förvirring eller svårigheter att tala eller förstå, synstörningar, balansproblem eller kraftig huvudvärk.

(Källa: Vårdguiden)

ARTIKELN HANDLAR OM