Vilken sömngrupp tillhör du?

Amerikanska forskare har identifierat fem sömngrupper

HÄLSA

Morgonpigg, störs du av din partner på natten eller är du överviktig och koffinberoende?

Nu har forskare identifierat fem olika sömngrupper – vilken tillhör du?

Tänk om du kunde ta reda på hur människor som finns omkring dig verkligen är – utan att fråga. Deras personlighet, civilstånd, vad de jobbar med, om de är sjuka, hur ofta de känner sig trötta, hur mycket kaffe de dricker varje dag.

Det kan du – genom att ta reda på vilken sömntyp de tillhör.

Fem grupper

Det menar i alla fall en grupp forskare på amerikanska NSF, The Public Health and Safety Company, som undersökt kopplingen mellan människors sömnvanor och deras liv, personlighet och karaktär.

Forskarna menar att de kunnat uttyda fem olika grupper av sömnpersonligheter, baserat på frågor om deras sömnvanor.

Utifrån vilken grupp en person tillhör, kan man uttyda mycket av deras personlighet och problem, menar forskarna. Man kan också veta om de ligger i rikszonen för sömnproblem.

Vilken grupp tillhör du?

FAKTA

De fem sömnpersonligheterna:

Livliga lärkor

Du är som den perfekta modellen när det kommer till sömn.

Som Livlig lärka är du någon som troligen inte kommer att påverkas av sömnproblem. Du får nästan alltid den sömn du behöver och du känner dig nästan aldrig trött eller utmattad.

Livliga lärkor är ofta yngre än de andra grupperna, ofta gifta eller har en partner och arbetar heltid. Du anser dig vara en morgonperson och lider inte av några allvarliga sjukdomar.

Sömnkunnig senior

Medelåldern i den här gruppen ligger kring 60 år.

Som Sömnigkunnig senior sover du mer än de andra grupperna, i genomsnitt 7,3 timmar per natt jämfört med 6,8 timmar normalt.

Du kan säga att du får en god natts sömn de flesta nätter, dessutom tar du ofta två eller flera tupplurar i veckan. Du känner dig sällan eller aldrig trött och utmattad.

Även om många Sömnkunniga seniorer har diagnostiserats med minst en medicinskt tillstånd, känner du inte att du har sömn problem. Du löper dessutom mindre risk än andra grupper att drabbas av eventuella sömnstörningar.

51 procent av personerna i denna grupp är sannolikt är pensionärer och de är den grupp där flest personer inte arbetar. Två tredjedelar är kvinnor.

Hårdjobbande partners

Det är troligast att du har en partner och att du arbetar mer än 40 timmar per vecka. Ofta jobbar du dessutom inom en timme innan du går till sängs.

Eftersom du är morgonpigg så är det nästan dubbelt så stor risk för dig som för någon som tillhör någon av de andra grupperna att få mindre sömn än du behöver för att fungera som bäst.

Mer än en tredjedel av Hårdjobbande partners säger att de känner sig trötta och utmattade minst tre dagar i veckan. De rapporterar ofta att deras partner har minst ett symtom av sömnlöshet.

Sömnstörningar orsakar ofta en hel del problem i relationen, inklusive er intima relation.

Överarbetad, överviktig och ”överkaffeinerad”

Du är en kvällsperson eller "nattuggla", som är anställd.

Du har en lång arbetsveckan – längre än de andra grupperna – och du är minst benägen att arbeta vanliga dagskift.

Du sover mindre än andra grupper men tar oftare tupplurar.

Du känner att du behöver färre timmars sömn varje natt för att fungera som bäst i jämförelse med andra grupper och du tror att du får lika mycket eller mer sömn än du behöver.

Medlemmar i denna grupp dricker mer koffein än andra grupper.

Sju av tio upplever ofta något symptom på sömnlöshet.

Många män tillhör denna grupp, de har ofta svårt att samarbeta, och de löper hög risk att drabbas av fetma.

Den här gruppen har den största andelen "nattugglor" och människor som tror att de lider av sömnproblem eller har symptom av insomnia.

Nästan hälften av gruppen känner att de får mindre sömn än de behöver, och lika många säger att de oftast känner sig trötta och utmattade.

De är mer benägna än andra grupper att säga att de – eller deras partner – lider av sömnstörningar som har orsakat problem med deras förhållanden.

Majoriteten av personerna som tillhör denna grupp har blivit diagnostiserade med en medicinsk åkomma och det är mer troligt att de, än personer i andra grupper, använder sömnpiller.

Hälften av denna grupp är anställda, och det finns en hög representation av kvinnor.

(Källa: National Sleep Foundation)

ARTIKELN HANDLAR OM