Hjärnan krymper – av för lite sömn

HÄLSA

Att sova för lite påverkar närminne och lokalsinne.

Anledningen är att hjärnan faktiskt krymper av långvariga sömnproblem.

Det visar den senaste forskningen.

Din hjärna kan krympa av för lite sömn.

Det har en grupp forskare visat i en studie.

I studien jämfördes hjärnvolymen på 24 i övrigt friska personer som led av långvarig sömnbrist, så kallad insomni, och 13 helt friska kontrollpersoner utan sömnproblem.

Det visade sig att hjärnan påverkades av insomnin.

Påverkar som stress

Man upptäckte att de testpersoner som lidit av sömnbrist en längre tid hade mindre mängd grå hjärnsubstans i det område som kallas orbifrontala cortex. Det område som framförallt påverkas är hjärnans hippocampus.

Det är tidigare känt att till exempel stress kan få hippocampus att bli mindre. Men i den här studien har nu forskarna visat att även insomni kan leda till detta.

Hippocampus är det område som framförallt behövs för att lagra nya minnen.

FAKTA

Hippocampus

Hippocampus tillhör limbiska systemet och är lokaliserad djupt inne i tinningloben.

Det är det område i hjänan som ansvarar för bildandet av nya minnen. Området är helt avgörande för vår inlärningsförmåga när det gäller att kunna återkalla fakta som namn, händelser och ansikten.

Hippocampus möjliggör vår förmåga att orientera oss rumsligen, särskilt när det gäller att ta sig fram och tillbaka i ett tidigare okänt område, lokalsinne och så vidare.

Hippocampus skapar vårt korttidsminne samt deltar i delar av den process som överför korttidsminnet till långtidsminne.

Förtvining av hippocampus är vanligt också hos personer med Alzheimers sjukdom.

ARTIKELN HANDLAR OM