Nya hårdare reglerna ställer högre krav på läkare

HÄLSA

Din patientmakt ökade vid årsskiftet tack vare nya patientsäkerhetslagen.

– Nu kan man anmäla en händelse eller ett händelseförlopp och inte bara en enskild läkare, säger Helene Dahl Fransson, tf enhetschef på Socialstyrelsen.

Det är Socialstyrelsen som numera prövar patientklagomål om fel i vården. Socialstyrelsen övertog uppdraget från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd den 1 januari. Då infördes den nya patientsäkerhetslagen.

Ett av ärendena

Socialstyrelsen fick även ”ärva” 2 300 ärenden från HSAN.

Anmälan om Lise-lotth Engstedts tragiska dödsfall är ett av dem. Hade dödsfallet kunnat förhindras med stöd i den nya lagen?

Målet: säkrare vård

Ingen vet. Men målet är en säkrare vård.

– Syftet med lagen är att vårdgivarna ska få ett större ansvar för patientsäkerheten och för att förebygga vårdskador, säger

Helene Dahl Fransson.

Det ska bli enklare för patienterna att anmäla.

I dag behöver man inte längre veta vilken läkare som gjort fel eller vilka fel som begåtts. Nu kan man anmäla en enskild händelse eller ett händelseförlopp.

Förslår förändringar

Sedan utreder Socialstyrelsen händelsen, försöker finna orsakerna och föreslår förändringar så att liknande misstag kan förhindras.

”Bättre patientsäkerhet”

– Vi tror det kommer att förbättra patientsäkerheten att vi utreder hela händelsen och de bakomliggande orsakerna. 

Klagomålen ska bidra till ökad kunskap om var de stora riskerna finns och var de stora misstagen sker i vården.

Kan få prövotid i tre år

Läkare kan dock inte prickas längre. Systemet med erinran och varning är borta.

Socialstyrelsen kan i stället kritisera en läkare eller vårdgivare och vidta åtgärder mot dem.

Om läkaren tycks olämplig kan han få en prövotid på tre år.

– Under tiden kan vi ställa krav på läkaren, exempelvis att kompetensutveckla sig. Om dessa inte uppfylls kan legitimationen dras in. Tidigare kunde man inte ställa krav på läkare, så det är en skärpning.

ARTIKELN HANDLAR OM