Så känner du igen de farliga hudfläckarna

Så undersöker du dig själv

Farlig fläck ... eller inte?
De flesta födelsemärken är helt ofarliga. Men får man fläckar som kliar, blöder, växer eller avviker i form och färg bör man uppsöka läkare – det kan vara cancer.
Vissa säkra tecken finns.

1. Ett alarmerande tecken. Dels är fläcken upphöjd, dels har den annorlunda färg. Fortsätter växa om inget görs.

2. Klart misstänkt fläck på en kvinnas underben.

ARTIKELN HANDLAR OM