Mammografi räddar liv

Ju tidigare desto bättre

HÄLSA

Vänta inte med mammografi. En ny svensk studie visar att det lönar sig att röntga brösten redan från att du fyllt 40 år.

– Risken att dö av bröstcancer minskar med nästan 30 procent bland de kvinnor som börjar innan de fyllt 50 år, säger doktorand Barbro Numan Hellquist på Umeå Universitetssjukhus.

Foto: colourbox

Den svenska undersökningen där över 600 000 kvinnor ingår är den största i sitt slag och ger starkt stöd åt mammografin som råkade i blåsväder för en dryg vecka sedan. Då presenterade norska forskare data som ifrågasätter värdet av de regelbundna kontroller kvinnor erbjuds för att hitta bröstcancer i tid.

Visst minskade dödligheten när mammografi infördes i Norge 1996, men inte så mycket som forskarna räknat med. När de jämförde dödligheten i de områden som först införde kontrollerna med områden som inte hade hunnit införa dem var den 10 procent lägre.

Trodde fel

– Vi hade förväntat oss ungefär samma resultat som i de randomiserade studierna där minskningen i dödlighet är runt 25 procent, sa en av de norska läkarna Mette Kalager då till Dagens Medicin.

Hon trodde att skillnaden berodde på att tidigare studier gjordes på 1980-talet då bröstcancervården inte var lika bra som idag och att effekten av mammografin därför suddats ut. Med tanke på att mammografi är ett ganska trubbigt instrument som inte kan skilja på farliga och ofarliga knölar opereras många i onödan. Vinner man inte så mycket på det är det kanske inte värt besväret menade hon och påpekade att tidigare studier inte haft en kontrollgrupp som är samtidig i tid.

Räddar liv

Uttalanden hon nu får äta upp.

I den svenska studie som nu publiceras i ansedda tidskriften Cancer har man under sexton år jämfört data från landsting där kvinnor erbjuds mammografi från 40 års ålder med de landsting som beslutat att endast kvinnor över 50 år ska bjudas in.

Resultatet är tydligt. Mammografi räddar liv. Betydligt fler än de norska forskarna kommit fram till.

– Vi har både längre uppföljningstid och ett större underlag som gör att det nog är lite bättre kvalitet på vår studie, säger Barbro Numan Hellquist som skött statistiken.

Går åt rätt håll

Även om man inte hittar lika många misstänkta fall i gruppen 40-49 år som bland kvinnorna över 50 år skulle dödligheten minska med 29 procent om man började gå på regelbunden bröstkontroll tidigare. Något många landsting insett.

– Ja, vi går åt rätt håll. Då vi gjorde studien hade ungefär hälften av landstingen sänkt åldern då man började bjuda in kvinnor för regelbundna kontroller. Nu är de betydligt fler, säger hon.

Sedan ett par år tillbaka rekommenderar Socialstyrelsen att alla kvinnor i åldern 40-74 år erbjuds mammografi. Något alla utom Stockholm, Värmland, Örebro, Dalarna och Västerbotten gör. Hur ofta kvinnorna bjuds in skiljer dock. (se tabell)

Upprörda kommentarer

Hur de ska göra i Norge återstår att se. I nätkommentarer på Dagens medicin raljerar svenska läkare över sina kollegor i grannlandet. ”Hur är kvalitén på mammografin i vårt västra grannland???” undrar Dr Putte och påpekar att det råder extrem brist på röntgenläkare i Norge.

Toomas Mathiesen som själv publicerat en metastudie undrar hur de räknat: ”Vi kunde visa att hade man verkligen deltagit i screening, var risken att dö i bröstcancer efter 8 års deltagande reducerad till hälften. Denna typ av mer avancerad matematisk beräkning synes inte vara tradition hos etablerade epidemiologicentra i mammografisammanhang.” Andra är upprörda över att 10 procent anses för lite. ”Att vänta tills patienten själv upptäcker symtom eller känner sin knöl i bröstet är knappast ett tillfredsställande alternativ. Hellre besked om godartad tumör i ”onödan” än sen upptäckt av elakartade tumörer som kostar människoliv och större lidande” skriver Dr Anna.

Så här ser det ut i de olika landstingen:

Stockholm

Åldersgrupp som kallas: 40–69 år 18–24

Hur ofta: Var 18:e månad mellan 40–49 år och var 24:e mån 50–69 år

Uppsala

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år 18–24

Hur ofta: Var 18:e mån mellan 40–54 år och var 24:e månad mellan 55–74 år

Sörmland

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år

Hur ofta: Var 24:e månad

Östergötland

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år

Hur ofta: Var 24:e månad

Jönköpings

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år

Hur ofta: Var 24:e månad

Kronoberg

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år

Hur ofta: Var 20:e månad

Kalmar

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år

Hur ofta: Var 18:e månad mellan 40–54 år och var 24:e mån mellan 55–74 år

Gotland

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år

Hur ofta: Var 24:e månad

Blekinge

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år

Hur ofta: Var 18:e-24:e månad

Skåne

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år

Hur ofta: Var 18:e månad mellan 40–54 år och var 24:e månad mellan 55–74 år

Halland

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år

Hur ofta: Var 21:e–24:e månad

Västra Götaland

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år

Hur ofta: Var 21:e månad

Värmland

Åldersgrupp som kallas: 40–69 år

Hur ofta: Var 18:e –24:e månad

Örebro

Åldersgrupp som kallas: 45–74 år

Hur ofta: Var 18:e månad mellan 45–54 år och var 24:e månad mellan 55–74 år

Västmanland

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år

Hur ofta: Var 24:e månad

Dalarna

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år

Hur ofta: Var 24:e månad

Gävleborg

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år

Hur ofta: Var 24:e månad

Västernorrland

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år

Hur ofta: Var 23:e och var 24:e månad

Jämtland

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år

Hur ofta: Var 20:e och var 24:e månad

Västerbotten

Åldersgrupp som kallas:45–69

Hur ofta: Var 24:e månad

Norrbotten

Åldersgrupp som kallas: 40–74 år

Hur ofta: Var 24:e månad

ARTIKELN HANDLAR OM