Epidemier i magsjuka ska stoppas snabbare

Dåligt kranvatten upptäcks ofta inte

HÄLSA

Genom att kartlägga allmänhetens samtal till sjukvårdsupplysningen har forskare konstaterat att många utbrott av magsjuka orsakad av vattenparasiter aldrig upptäckts.

I Östersund insjuknade 200 till 300 människor en månad före det stora utbrottet av magsjuka i november förra året, något som smittskyddsläkaren i staden aldrig noterade. 2008 blev mellan 1 000 och 1 500 Helsingborgsbor plötsligt sjuka. Den epidemin, en av de större i modern tid, uppmärksammades inte heller, skriver Svenska Dagbladet.

En annan upptäckt som forskarna gjort är att magsjuka är betydligt vanligare i vissa delar av landet där antalet enstaka sjuka eller mindre utbrott ligger 50–100 procent över riksgenomsnittet.

Ytvatten värst

Många magsjukefall tycks också hänga ihop med ortens vatten. Ytvatten gör folk sjukare än grundvatten.

Nu kartläggs större delen av Sverige, i ett EU-finansierat forskningsprojekt.

Genom att ha kontroll på hur många som ringer sjukvårdsupplysningen om magåkommor hoppas man få snabbare besked om eventuella epidemier.

I dag krävs det att mellan 10 och 20 procent av befolkningen på en ort slås ut för att ett sjukdomsutbrott ska upptäckas av sjukvården. Men ett hundratal samtal till sjukvårdsupplysningen i en medelstor stad skulle räcka som larm om ett smittoutbrott.

TT