65 000 personer läkemedelsberoende

Ny utredning kan tvinga fram lagförändring

HÄLSA

65 000 människor i Sverige är beroende av läkemedel enligt en ny utredning.

Men trots att det kan vara lika svårt som att sluta med heroin finns knappt någon hjälp att få för de som vill sluta.

– Vi behöver rusta vården för att kunna ta hand om detta problem, säger regeringens särskilde utredare Gerhard Larsson.

Medicinerna skrivs oftast ut i ett gott syfte.

Starka värktabletter för svår ryggvärk. Ångestdämpande för kraftig oro och sömntabletter för grava insomningsproblem.

Kan bli fast snabbt

Men en del människor fortsätter att ta tabletterna efter att problemet som skulle behandlas försvunnit. Och att bli beroende av smärtstillande läkemedel (opioider) och ångestlindrande bensodiazepiner kan gå snabbt. På fyra till sex veckor kan man vara fast.

Att sedan bli fri från beroendet kan vara lika svårt som att sluta med heroin.

Regeringens särskilde utredare Gerhard Larsson har gjort en utredning om den svenska missbruks- och beroendevården som ska läggas fram i april.

Internethandel

I samband med den kommer han att föreslå en lagändring som tvingar sjukvården att ta ett större ansvar för det problem som han menar att de själva varit med och skapat.

– Jag ser tre tänkbara orsaker till att en person fastnar i ett läkemedelsberoende. Ett: Den behandlande läkaren gör fel och skriver ut fel medicin eller medicin även efter att patienten inte behöver den längre.

– Två: Patienten beter sig själv fel och går till olika läkare och får flera recept utskrivna.

– Tre: Patienten handlar läkemedlen över internet. Det problemet är svårt att komma åt, säger Gerhard Larsson. 

Lite hjälp att få

I utredningen har Larsson kommit fram till att cirka 65 000 personer i Sverige är beroende av läkemedel. Det är oftast personer som inte har någon annan form av missbruk.

Den höga siffran gör läkemedelsberoende till den näst största beroendeformen efter alkohol.

Men till skillnad mot all hjälp som finns att tillgå inom sjukvården för hjälp med sitt alkoholmissbruk finns mycket lite att få när det handlar om läkemedelsmissbruk. Många landsting saknar vårdprogram för läkemedelsavvänjning.

– Det är mycket bekymrande. Det som behövs är att vårde tar ett ansvar, vare sig de själva är orsaken eller inte. Vi behöver rusta vårde i Sverige för detta. Det behövs mer kompetens och organisation.