Vart femte barn väger för mycket

Ny stor undersökning och övervikt och fetma hos svenska skolbarn

Foto: COLOURBOX
17 procent av de svenska barnen är överviktiga och tre procent av dessa lider av fetma.
HÄLSA

Vart femte barn är överviktigt i Sverige.

Och på landsbygden är övervikten högre än i välbeställda förortskommuner.

Det visar den första nationella kartläggningen som gjorts av två forskargrupper.

Det är konstigt att detta inte gjorts tidigare mer metodiskt och från en myndighet, säger forskaren Agneta Sjöberg.

– Tidigare har vi inte kunnat uttala oss om hur det ser ut i hela Sverige, säger Agneta Sjöberg, forskare vid folkhälsoepidemiologi vid Sahlgrenska akdemin.

Siffran att vart femte svenskt barn är överviktigt har florerat tidigare. Men den kan nu forskare vid Sahlgrenska akademien i Göteborg och Karolinska institutet i Solna slå fastefter att ha genomfört en omfattande kartläggning.

– Även om vi pratat mycket om övervikt och fetma hos barn så har det inte funnits en nationell kartläggning. Det betyder att vi tidigare egentligen inte kunnat uttala oss om hur det ser ut i hela Sverige, säger Agneta Sjöberg, forskare vid folkhälsoepidemiologi vid Sahlgrenska akdemin.

– Kartläggningarna har tidigare till största delen gjorts i större städer där det är lättare att samla in data.

94 slumvis valda skolor

Vikt, längd och midjemått samlades in hos 4 600 barn i åldern sju till nio år vid 94 slumpvis utvalda skolor i hela landet.

Resultatet? 17 procent av de svenska barnen är överviktiga och tre procent av dessa lider av fetma.

I studien ser man också tydliga samband mellan socioekonomi och övervikt.

– Övervikt är allra högst i pendlingskommuner, alltså områden som ligger en bra bit från större städer eller storstäder men där befolkningen pendlar för att arbeta, säger Agneta Sjöberg.

– Varför det är så här vet vi inte. Men man kan tänka sig att det har att göra med tidsfördelningen på dygnet.

I glesbefolkade områden är övervikten bland barn mer än 20 procent, enligt Agneta Sjöberg.

Lägst övervikt i förortskommuner

Lägst övervikt finns däremot i förortskommuner som Kungsbacka, Partille, Täby och Danderyd, där är motsvarande siffra är cirka 11 procent.

– När det gäller fetma ligger förortskommunerna på 1,5 procent medan den ligger på uppåt 5 procent i de övriga kommunerna.

Studien har publicerats i nätversionen av tidskriften Obesity Reviews och gjordes som en del i ett WHO-samarbete. Agneta Sjöberg hoppas nu på ett större initiativ frånsvenska myndigheter.

– I nästan alla länder som är med i WHO-samarbetet har insamlingen av data gjorts av motsvarande Folkhälsoinstitutet, alltså en statlig myndighet. Vi har gjort dethär med våra egna forskarpengar, säger hon.

– Vi anser att vi fått representativ data med en heltäckande bild av Sverige. Men vi skulle önska att det här gjorde lite mer metodiskt och från myndigheterna sida.