Avgaser farligare än man tidigare trott

– ger astma, kol och hjärtsjukdomar

HÄLSA

Citytrafikens avgaser är farligare än man trott.

Ett nyligen avslutat EU-projekt visar att risken för astma, kol, hjärt- och kärlsjukdomar är betydligt högre än statistiken visat.

Enbart i Stockholm har 500 barn och ungdomar astma på grund av trafiken.

Foto: Thinkstock
Trafik – farligare än vad forskarna tidigare trott. Betydligt fler barn och vuxna i städer drabbas av astma och andra sjukdomar visar ny forskning.

Till skillnad från tidigare studier där man jämfört situationen i olika städer har forskarna bakom den nya Aphekomstudien beräknat hälsoriskerna utifrån hur nära hårt trafikerade gator och vägar man bor inom 25 olika städer i Europa.

Då såg man att andelen vuxna som drabbas av lungsjukdomen kol och hjärt-kärlsjukdomar på grund av att de bor nära hård trafik var runt 13 respektive 18 procent.

Mer än 500 barn drabbade

På samma sätt kunde en stor del av alla astmatiska barn kopplas till stadstrafiken.

- Vi har vid en teoretisk beräkning kommit fram till att åtta procent av astman bland barn under 18 år som bor nära hårt trafikerade gator beror på att de utsatts för stora trafikutsläpp. Det betyder att mer än 500 barn i Stockholm har astma på grund av luftföroreningar från trafiken, säger professor Bertil Forsberg på Umeå universitet i en intervju med Vetenskapsradion.

Han är en av dem som lett den svenska delen av studien och upptäckt att sjuk- och dödligheten är högre än man sett i tidigare studier.

- Resultaten pekar på att en fördubbling av partikelhalterna då får mycket kraftigare effekter, säger han i intervjun.

Bukarest smutsigaste staden

I studien har man även beräknat hur mycket den förväntade livslängden skulle öka i de 25 städerna om bakgrundshalten av små partiklar låg under Världshälsoorganisationen WHO:s rekommenderade nivå för partiklar.

I Bukarest där luften är smutsigast skulle livslängden öka med 22 månader, i Aten och Rom runt ett år.

Men här i Sverige då?

Nja, eftersom vi redan ligger under den rekommenderade normen blev det ingen skillnad när forskarna räknade.

Men det är klart att även vi skulle vara friskare och må bättre om luften vore renare än i dag.