Bra utbildning sänker blodtrycket

HÄLSA

Låg utbildningsnivå leder ofta till tyngre jobb med mindre kontroll över sitt arbete.

Det, i sin tur, leder till högt blodtryck vilket ökar risken för hjärtsjukdom.

Det har forskare visat i en ny jättestudie.

Lägre utbildning ger högre blodtryck. Det har brittiska forskare visat i en ny stor studie som publicerats i BMC Public Health skriver BBC.

Sedan tidigare har man vetat att det finns en koppling mellan utbildningsnivå och hjärtsjukdom. Nu föreslår forskarna att den kopplingen beror på att de med lägre utbildningsnivå har högre blodtryck, eftersom ett högt blodtryck ökar risken att drabbas av hjärtsjukdom, hjärtattack, stroke eller njursjukdomar.

Störst skillnad bland kvinnor

I den nya studien studerade forskarna data från 3890 personer, insamlade under 30 år.

De såg en tydlig koppling: De lågutbildade led av betydligt högre blodtryck än de högutbildade. Skillnaden var större bland kvinnor än bland män.

Forskarna tror att förklaringen till denna skillnad är att lågutbildade ofta har sämre jobb med med mer arbetsbörda och mindre kontroll.

– Dessa resultat stöder befintlig bevisning om sambandet mellan socioekonomiska umbäranden och risk att drabbbas av hjärtsjukdom, kommenterar Natasha Stewart på British Heart Foundation till BBC.

FAKTA

Högt blodtryck

Högt blodtryck, som även kallas hypertoni, drabbar många människor och har man väl drabbats är tillståndet oftast livslångt.

Högt blodtryck ökar risken för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, försämrad blodcirkulation i benen och njursvikt.

Många har högt blodtryck utan att veta om det eftersom det inte finns några tidiga varningssignaler.

(Källa: Vårdguiden)