Personer med svår akne vill oftare ta sitt liv

Ny forskning av
Karolinska Institutet

HÄLSA

Människor med svår akne försöker oftare än andra ta sitt liv.

Risken för självmordsförsök är 1,5 till 2 gånger så hög som för andra.

– Vi tror att den svåra hudsjukdomen påverkar ens självkänsla, säger överläkaren Jussi Jokinen på Karolinska institutet.

6 000 patienter med svår akne har kontrollerats.

Av dem har 128 personer vårdats för självmordsförsök.

– Det är en tydlig risk för ökad självmordsbenägenhet, säger Jussi Jokinen, överläkare i psykiatri på Karolinska.

Isolering och mobbning

Studien från Karolinska institutet publiceras i dag i British Medical Journal.

– En sådan pass svår hudsjukdom påverkar ens självkänsla, tror vi. Man blir mobbad och isolerar sig. Man vill inte gå ut så mycket. Man avstår från vissa sociala sammanhang och det leder till att man blir nedstämd, säger Jussi Jokinen.

De 128 personerna hade tillsammans totalt 210 självmordsförsök.

Studien visar att det inte går att bevisa att läkemedlet isotretionoin orsakar psykiska biverkningar.

Kontroversiellt läkemedel

Läkemedlet är det enda som hjälper vid svår akne men är samtidigt så starkt att det kan orsaka missbildningar hos foster om deras mammor använder det.

Det har uppkommit misstankar om att läkemedlet har fler okända biverkningar och kanske orsakar de många självmordsförsöken hos akne-patienter.

– Vår stora studie visar att det alltså saknas bevis för att isotretinoin skulle medföra förhöjd risk för självmordsförsök, säger överläkare Jussi Jokinen.

Antalet självmordsförsök var lika många innan behandling som under.

Däremot hade antalet självmordsförsök minskat tre år efter att behandlingen avslutats.

ARTIKELN HANDLAR OM