Svenskarna nöjda med sin tandvård

Privata vården toppar listan

HÄLSA

Svenskarna är nöjda med den tandvård de får, visar en ny undersökning.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har undersökt hur nöjda de svenska medborgarna är med samhällsservicen.

De områden som har studerats är sjukvård, tandvård, kommunal service och myndigheter. SKI mäter hur nöjda de tillfrågade är genom en skala som går till 100.

Tandvården toppar listan igen och får 82,7, en ökning från mätningen 2009. Svenskarna är mer nöjda med den privata tandvården, men luckan till folktandvården har krympt från förra årets mätning.

Trenden är likadan för sjukvården som får 71,5, även det en ökning från fjolåret. Även där är medborgarna nöjdare med den privata sjukvården, men avståndet till den offentliga minskar.

Inom den kommunala servicen är svenskarna nöjdast med vatten och avlopp samt förskolan. I botten hamnar företagsklimat och socialtjänsten.

På myndighetssidan är det Skatteverket och Lantmäteriet som får högst betyg medan de tillfrågade är minst nöjda med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Drygt 8 500 personer och företag har intervjuats mellan den 11 september och den 4 november.

FAKTA

Tandvård och sjukvård

Svenskt Kvalitetsindex mäter hur nöjda medborgarna är genom en skala som går till 100.

Resultaten för tandvård:

2009: 82,7

2010: 79,4

Uppdelat mellan privat tandvård och folktandvård:

Folktandvård 2009: 74,8

Folktandvård 2010: 78,4

Privattandläkare 2009:84,0

Privattandläkare 2010: 85,5

Resultaten för sjukvård:

2009: 71,4

2010: 70,3

Uppdelat mellan offentlig och privat sjukvård:

Offentlig 2009: 69,5

Offentlig 2010: 70,7

Privat 2009: 73,7

Privat 2010: 74,4

Källa: Svenskt Kvalitetsindex (TT)

TT

ARTIKELN HANDLAR OM