Svenskt vaccin kan hjälpa barn med diabetes

Testas på 600 nyinsjuknade barn i USA och Europa

HÄLSA

Ett svenskt vaccin mot barndiabetes, typ 1, testas på omkring 600 nyinsjuknade barn i USA och Europa. Om försöken slår väl ut kan det leda till det första vaccinet mot typ 1-diabetes.

– Tanken med det här vaccinet är att komma in i ett tidigt skede av sjukdomen, innan förstörelsen av de insulinproducerande cellerna hunnit gå för långt, säger professor Johnny Ludvigsson, till SvD.

Sverige har flest fall av barndiabetes i världen efter Finland.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM