”Snus är lika illa som rökning”

Säger tobaksforskaren Karl Olof Fagerström

HÄLSA

Ur beroendesynpunkt är snus lika illa som cigaretter.

Men när det gäller hälsoeffekterna och möjligheterna att sluta är snuset att föredra.

– Vi måste se en helhetsbild, säger tobaksforskaren Karl Olof Fagerström.

Karl Olof Fagerström jämför rökning med en skyskrapa och snusning med ett tvåvåningshus, för att illustrera hur hälsofarliga de är.

– Hälsoeffekterna är inte alls de samma. Rökning är värre. Gaserna som blir när man tänder eld på någonting som är farligt orsakar en hel del cancerogena ämnen. När det gäller snusning har man diskuterat om det eventuellt skulle kunna framkalla cancer i bukspotskörtel, men forskningsläget på det är tveksamt.

– Men det är naturligtvis bäst om man inte använder någon tobak alls eftersom det är beroendeframkallande och det är inte ett bra tillstånd av att vara beroende av någonting för att må väl.

Lika illa ur beroendesynpunkt

Ur beroendesynpunkt är dock cigaretter och snus lika illa, menar Karl Olof Fagerström, som inom kort kommer att presentera en studie i ämnet i Brittish medical journal.

– Snus är tobak och tobak är beroendeframkallande och det är ingen skillnad mellan cigaretter och snus och den beroende framkallande egenskapen.

– Det finns inte många studier där man jämfört att sluta röka med att sluta snusa. Men studien som jag själva varit med och gjort visar att det nog är lättare att sluta snusa än att sluta röka just eftersom beroendet till cigaretter innehåller fler beteenden och aspekter än vad snus gör.

Men det är en slutsats som inte alla vill hålla med om.

Karl Olof Fagerström menar till exempel att det är lättare att sluta röka med snus – något som Folkhälsoinstitutet säger är en myt.

– Hos många, och till och med bland forskare, är det vanligt att man är mot cigaretter och tobaksindustrin och man är emot tobaksindustrin så mycket att man inte kan skilja skogen från buskarna. Man buntar ihop produkten med tobaksindustrin som man hatar och då blir man också mot snus. Men det är skillnad i cigaretter och snus.

I stället borde vi ha en helhetssyn, menar Karl Olof Fagerström.

– Tror man att kulturella droger finns ungefär som alkohol, koffein och nikotin och att det är svårt att få bort dem måste man i stället minska skadan och använda den formen av drog och använda en form som är bättre till exempel snus eller nikotinavänjningsmedel som till och med är ännu bättre.

ARTIKELN HANDLAR OM