– Svenska folket snusar för mycket

Folkhälsoinstitutet tar kraftag mot snusandet

Foto: Anders Wejrot
12 procent av befolkningen snusar dagligen. Det är för mycket menar Folkhälsoinstitutet som nu tar krafttag mot snuset.
HÄLSA

12 procent av befolkningen snusar dagligen.

Det är för mycket menar Folkhälsoinstitutet som nu tar krafttag mot snuset.

– Vi vill diskutera de vanligaste myterna kring snus, säger Åsa Lundquist, projektledare.

Folkhälsoinstitutet har i dag samlat den mest namnkunniga expertisen på snus på en konferens.

– Vi upplever att det inte är så många som har kunskap om snus och vi märker också att många har frågor och vill veta mer, säger Åsa Lundquist, projektledare för Folkhälsoinstitutets nationella tobaksuppdrag.

Bland annat kommer forskning att presenteras om sambandet mellan snusning och graviditet och hur foster påverkas av snus samt hur reproduktionsförmågan påverkas hos snusare.

Slå hål på myter

För myterna kring snuset är många, menar Folkhälsoinstitutet. De vill nu slå hål på några.

– En väldigt förekommande myt är att snuset är den faktor som fått människor att i hög utsträckning sluta röka. Men det ser inte vi några belägg för i den statistik som finns i Sverige, säger Åsa Lundquist.

Enligt Folkhälsoinstitutet snusar 12 procent av landets befolkning varje dag. 20 procent av männen snusar dagligen jämfört med fyra procent av kvinnorna.

– Kvinnorna har varit bättre än männen de senaste åren på att sluta röka, men snusningen har inte ökat bland kvinnorna. Kvinnorna har alltså slutat att röka utan snus. Det talar tydligt för att man varken behöver eller använder snus för att sluta röka. Vårt budskap är att snus inte är något rökavvänjningsmedel och vi vill att man inte ska byta från ett beroende till ett annat. Vi vill att människor ska bli tobaksfria och inte längre behöva vara beroende.

ARTIKELN HANDLAR OM