"Snus är ett bättre alternativ än rökning"

Menar onkolog Lars Erik Rutqvist

HÄLSA

– Cigaretterna är den mest hälsoskadliga produkten och vi borde i stället oroa oss över den ökade rökningen bland unga, menar Lars-Erik Rutqvist, onkolog och medicinsk talesperson vid Swedish match.

– Hela den vetenskapliga världen är ense om att när det gäller hälsoeffekter är snus dramatiskt mindre hälsofarligt än cigarettrökning.

Snus är ett bättre alternativ än rökning. Det är Lars-Erik Rutqvist övertygad om.

– Jag såg häromdagen att man gick ut med uppgifter om att rökningen planat ut och till och med börjat öka bland unga flickor och pojkar. Det är med tanke på hur hälsofarlig rökning är borde de siffrorna vara väldigt oroväckande för den som är intresserad av folkhälsa.

Han hänvisar till bland annat Royal College of physicians som visat att rökfria tobaksprodukter är 99 till 99 procent mindre hälsofarliga än röning.

Cigaretter farligast

– Det är mycket riktigt som man säger på Folkhälsointitutet att det finns många myter kring snus och en av de myterna är att snuset skulle vara en dold hälsofara och att man inte vet tillräckligt om snuset för att kunna uttala sig om den saken. Men det finns en bred vetenskaplig enighet att den klart mest hälsofarliga produkten är cigaretter.

Men att nikotin har skadeverkningar är inte heller någon hemlighet, menar Lars-Erik Rutqvist.

– All form av nikotin kan ha negativa effekter till exempel på gravid för ammande kvinnor är det helt klart olämpligt att konsumera någon form av nikotin.

Lars-Erik Rutqvist ställer sig nu frågande till Folkhälsoinstitutet.

– Det finns alltid behov av mer forskning när det gäller sådana här saker. Men det betyder ju inte att man inte skulle veta att den stora skillnaden i hälsoeffekter finns mellan rökning och snus och att den är riktigt.

ARTIKELN HANDLAR OM