Rökare riskerar att få psoriasis

Ny studie bekräftar sambandet.

HÄLSA
Rökning kan bidra till psoriasis.

En ny italiensk studie visar att rökare oftare drabbas av psoriasis än andra. Tidigare undersökningar har visat på ett samband, men först nu har det kunnat bekräftas sedan stora grupper som drabbats av psoriasis fått fylla i en enkät om sina rökvanor. Det visade sig att cirka 40 procent rökte i psoriasisgruppen. Bland övriga befolkningen i Italien ligger den siffran på 22,2 procent skriver Sciencedirect.com.

Caroline Hougner