Ny metod mot bröstcancer "milstolpe"

Kan sänka dödligheten med en tredjedel

HÄLSA

Dödlighet och återfall i bröstcancer kan sänkas med en tredjedel av ett cellgift i tablettform som tas tillsammans med standardbehandling i dropp eller med spruta, visar en svensk-finsk studie.

En milstolpe, säger forskarna som själva överraskats av resultatet, som redovisades vid en stor bröstcancerkonferens i San Antonio i Texas i helgen.

Studien omfattade 1 500 canceropererade kvinnor som delats upp i två grupper. Kvinnorna bedömdes ha hög risk för återfall och behövde förebyggande behandling med cellgift i fyra månader. De fick därför en standardkombination av flera cellgifter, cytostatika, i dropp eller med injektion.

Hälften av kvinnorna fick dessutom två gånger om dagen tabletten Xeloda, ett cellgift som kroppen omvandlar ett till ett tidigare känt cytostatikum, flurouracil.

Av de 124 kvinnor som fick återfall under tre års studie insjuknade 80 i gruppen som enbart fått dropp eller sprutor med cellgift. 54 av dem som även fick Xeloda insjuknade på nytt, det vill säga 33 procent färre.

Hälften av dem som fick återfall avled av sjukdomen.

Bättre resultat

Forskarna bakom studien hoppas nu på ännu resultatet under de kommande två årens uppföljningen.

– Det är en milstolpe i behandlingen av bröstcancer, säger överläkaren vid Akademiska sjukhusets cancerklinik, Henrik Lindman, till Dagens Nyheter och Upsala Nya Tidning.

Lindman som är huvudansvarig för studien framhåller att det goda resultatet med Xeloda kom trots att fler av dem som tog tabletten avbröt medicineringen i förtid på grund av biverkningar. Han beräknar att hundratalet återfall och dödsfall kan undvikas varje år om Xeloda rutinmässigt läggs till den vanliga cellgiftsbehandlingen.

Omkring 30 procent av de 7 000 svenska kvinnor som årligen får diagnosen bröstcancer behandlas med cytostatika. Sjukdomen är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige.

Tidigare fynd med MR

Kvinnor i riskzonen för bröstcancer bör undersökas med både magnetröntgenkamera (MR) och vanlig röntgenkamera, visar en studie vid M D Anderson Cancer Center på University of Texas i Houston. Den kombinerade undersökningen kan upptäcka en tumör tidigare än enbart röntgen. Deras slutsats redovisades vid San Antoniokonferensen, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Det finns en förhöjd risk för återfall om en patient opererats för små brösttumörer av typen HER2 positiv, rapporterade forskare vid Houstonkliniken. Kvinnor med denna variant kan därför behöver extra behandling med läkemedel.

TT