Fibrer kan skydda mot bröstcancer

25 procent lägre risk att drabbas visar forskning

HÄLSA

Malmö (TT) Fiberrikt bröd, frukt, bär och grönt kan minska kvinnors risk att drabbas av bröstcancer.

Nu tror sig forskare veta varför.

Flera befolkningsstudier har visat att kvinnor som äter mycket fibrer har en något minskad risk för bröstcancer jämfört med andra kvinnor. En studie från Malmö bland nästan 30 000 personer stödjer teorin. Uppgifter om studiedeltagarna samlades in på 1990-talet och 544 kvinnor som drabbades av bröstcancer under studietiden har jämförts med friska kontrollpersoner.

25 procent lägre risk

”Jämförelsen visar att de kvinnor som åt mest fiberrikt bröd hade 25 procents lägre risk att få bröstcancer än de som åt minst fiberrikt bröd. Att äta mycket frukt, bär och grönsaker minskade också risken”, skriver forskaren Emily Sonestedt, som snart presenterar sin avhandling vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Ämnen i fiberrik kost kallade liganer kan ligga bakom skyddseffekten, enligt Sonestedts studier. Lignaner omvandlas i tarmen till enterolakton, som liknar östrogen – en känd bov i dramat vid bröstcancer – och som förmodligen kan konkurrera ut det kvinnliga könshormonet på ett strategiskt vis.

Rökning motverkar effekt

Kvinnor som åt mycket fibrer hade högre halter av enterolakton i blodet och också minskad cancerrisk, enligt resultaten. Rökning och övervikt gav däremot lägre halter, oavsett om kvinnorna åt mycket fibrer eller ej.

TT