Vilken melodi har svenska bäbisar?

HÄLSA

Göteborg (TT)

En fransk bäbis låter si.

En tysk låter så.

Hur låter en svensk?

Forskare är i färd med att ta reda på detta.

Det handlar om nyfödda barns så kallade gråtmelodi. Tro inte att den är likadan världen över. För svensk del har ljud från ett hundratal nyfödda barn på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås spelats in.

– Nu håller det på att analyseras. Det är ett mycket omfattande arbete, säger professor Soly Erlandsson på Högskolan Väst.

Hjälper döva

Forskning utomlands har visat på olika tendenser när det gäller melodin – för franska spädbarn var den stigande, medan den var sjunkande för tyska barn.

Hur melodin hos svenska spädbarn är återstår att se.

– Det är mycket spännande.

Undersökningen ska resultera i en avhandling av en doktorand vid Universität Würzburg i Tyskland.

De tyska och franska undersökningarna gjordes av en forskargrupp ledd av professor Kathleen Wermke vid det universitetet. Hon är tillsammans med Soly Erlandsson projektledare för den svenska studien.

– Vi har ett gemensamt intresse – att förbättra habiliteringen för hörselskadade och döva barn. Kunskapen från den svenska undersökningen är tänkt att användas som en förstudie för det fortsatta arbetet, säger Soly Erlandsson.

Uppfattar språk

Inspelningen av barnen på Södra Älvsborgs Sjukhus var inte gjord i en handvändning. Det går ju inte att kommendera fram gråten, den måste vara spontan.

– Doktoranden Annette Prochnow fick sitta på BB hela dagarna med bandspelaren och vänta. Och en del barn spelades in flera gånger. Föräldrarna tillfrågades om de ville att barnen skulle vara med i studien, och de flesta var intresserade. Det innebar ju inte någon skada för barnen och inspelningen gjordes på lite avstånd från dem.

Hur kommer det sig då att nyfödda barn har olika ljud, de har ju knappast hunnit prata med så många?

– Under sista tredjedelen av graviditeten börjar det ofödda barnet att uppfatta utifrån kommande ljud, och då speciellt melodi i musiken men även i språket, säger Soly Erlandsson.

FAKTA

bäbisjoller

Några utvecklingssteg hos barnet:

Två till tre månader gammalt kommunicerar det med leenden och skratt.

Tre till fyra månader gammalt kan det börja jollra.

Fem till sex månader gammalt svarar det på ljud med joller.

Sex till sju månader gammalt kan det jollra med enstaviga ljud som "da", "ba" och "ka".

Tio till tolv månader gammalt säger det enstaka ord som "mamma" och "pappa".

Källa: Vårdguiden Stockholms läns landsting (TT)

TT

ARTIKELN HANDLAR OM