Blivande mammor väger allt mer

Allt tyngre. Mer än var tionde gravid hamnade under kategorin "fetma".
HÄLSA

Var fjärde gravid kvinna var överviktig år 2009, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. En högre vikt kan ge dig som är gravid havandeskapsförgiftning, diabetes och blodtryckssjukdomar.

Från 1993 till i dag har både blivande mammor och omföderskor blivit allt tyngre. Var fjärde kvinna var överviktig vid inskrivningen vid mödravården 2009 och fler än var tionde gravid kunde klassas in under kategorin fetma.

Nästan 37 procent av de gravida kvinnorna hade ett BMI (body mass index, som mäter vikt i förhållande till längd) över 25. Det innebär övervikt eller fetma och kan leda till svåra komplikationer som graviditetsdiabetes, blodtryckssjukdomar och havandeskapsförgiftning. Även risken för oplanerade kejsarsnitt och blodproppar, infektioner eller blödningar i samband med operationen ökar till följd av vikten.

– Högst BMI har man i Västernorrland, Gävleborg och Dalarna. Lägst ligger Stockholm. I princip är detta en spegel av socioekonomiska förhållanden men faktorer som ärftlighet, etnicitet, typ av sysselsättning och förändrad livsstil har betydelse för vikten, säger Socialstyrelsens utredare Karin Gottvall i ett pressmeddelande.

ARTIKELN HANDLAR OM