Äppelform kanske inte farligare än päronform

Foto: Thinkstock
HÄLSA

Bukfetma behöver inte vara så farligt som man tidigare trott. Har du ett högt BMI är det inte säkert att du löper stor risk att drabbas av hjärtsjukdomar – om ditt blodtryck och kolesterol är normalt, enligt en ny studie skriver Dagens Medicin.

Att ha en äppelformad kropp, alltså när fettet är samlat kring magen, har tidigare förknippats med en hög risk för hjärtsjukdomar och stroke. Men en ny internationell studie kan förändra synsättet.

Forskarna, som har sammanställt resultat från 58 tidigare studier, upptäckte att även om deltagarna hade ett högt BMI (body mass index) så var det inte lika riskfyllt om de också kontrollerade att personernas blodtryck och kolesterolvärden var normala.

Resultatet stödjer alltså inte teorin att man bör ta hänsyn till vikt då man ska undersöka om en person ligger i riskzonen för hjärtsjukdomar. Det menar Mai-Lis Hellenius, professor och överläkare vid livsstilsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som kommenterar studien i Dagens medicin.

Men resultatet är inte helt lättolkat.

– Man kan göra olika tolkningar av de här resultaten. Samtidigt finns det mycket evidens från andra epidemiologiska studier och mekanistiska studier som pekar på att inälvsfettet i buken metabolt sett är farligare än underhudsfettet. En enstaka studie omkullkastar inte den bilden, säger Mai-Lis Hellenius till Dagens medicin.

Hon påpekar också forskarna inte har undersökt om deltagarna motionerat eller inte, vilket skulle ha kunnat påverka resultatet.

Studien är baserad på data över 220 000 personer från 17 länder.