Jobba mer – och lev ett långt liv

Plikttrogna lever länge. Enligt en ny studie är det bättre att jobba hårt än att vila mycket om man vill leva länge.
HÄLSA

Trivs du på jobbet?
Bra, det kan påverka din livslängd och din hälsa.
Nu har man kommit fram till att personer som är plikttrogna och jobbar hårt lever längre.

Det låter kanske galet. Den som jobbar mindre borde rimligen leva längre? Men så är inte fallet, i alla fall om man ska tro en studie som nyligen publicerats, skriver Livescence.com.

Över 1500 personer födda på 1920-talet har ingått i studien och deras hälsa och välmående har följts i över 20 år. Personerna var framstående elever i skolan och valdes ursprungligen ut för att se om det fanns ett samband mellan höga studieresultat och framgång senare i livet.

Studien blev sedermera en hälsostudie och nu kan man se helt andra samband, till exempel mellan livslängd och levnadssätt.

Plikttrogna och idogt arbetande personer levde i genomsnitt två till tre år längre.

Engagera dig i saker som är meningsfulla och givande i stället för att göra sånt som är roligt för stunden. Då kan du förbättra din hälsa, säger psykologen Howard S Friedman till Livescience.

Han menar att man jämfört studien med liknande från USA, Kanada, Japan, Norge och Sverige och fått liknande resultat.

Studien visar att personer som var mer eftertänksamma i sina livsval levde längre än bekymmerslösa. Personer som avancerade i sin karriär och fick mer ansvar levde också längre.

Sociala relationer spelade också stor roll för livslängden hos personerna som ingick i studien. Män som var gifta levde längre än ogifta män. Men för kvinnor var äktenskapet inte en variabel när det gällde livslängd.