Så undviker du kemikalier i maten

HÄLSA

Ekologiskt är inget måste för att slippa bekämpningsmedel i maten.

Alla livsmedel besprutas inte, eller åtminstone inte så mycket att det har någon större betydelse för vår hälsa.

Lär dig vilka så spar du både tid och pengar.

För den som vill undvika rester av bekämpningsmedel och andra kemikalier finns en specifik märkning. Till skillnad från mat i allmänhet garanterar den som tillverkar ekologiska livsmedel att varken konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade organismer används. Även djurens foder ska vara ekologiskt tillverkad och man lovar vara ytterst restriktiv med att använda läkemedel som antibiotika. Djuren ska dessutom vistas utomhus.

Så långt är det bra. Köper vi ekologiskt vet vi att vi bidrar till en hållbar utveckling och varken riskerar vår egen eller odlarnas hälsa.

– Vindruvor, paprika och bananer är till exempel ofta hårt besprutade och bör därför alltid köpas ekologiskt. Särskilt om man har barn, påpekar Emelie Hansson, jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Flera av de bekämpningsmedel som används är hormonstörande och kan påverka barnens utveckling.

Tyvärr är den ekologiska maten ofta är något dyrare och det är inte alltid man hittar det man söker.

Men misströsta inte. Det går att hitta livsmedel som inte brukar besprutas - trots att de odlas på konventionellt sätt. Och studier visar att de innehåller lika mycket vitaminer, mineraler och andra näringsämnen.

– I Sverige har vi inte samma behov av bekämpningsmedel som i varmare länder. Därför kan man säga att risken generellt sätt är lägre om man köper svenska frukter och grönsaker, säger Emelie Hansson.

Hon vågar dock inte ta med dem på listan nedan då enstaka odlare som inte förbundit sig att odla ekologiskt besprutar vissa grödor vissa år då de tycker att det behövs.

Finns det inte svenskt kan tumregeln vara att välja europeiskt före utomeuropeiskt, då flera av de allra giftigaste bekämpningsmedlen är förbjudna inom EU.

Utöver ursprungsland kan man titta på vad det är för slags livsmedel. Frukt och grönsaker besprutas ju betydligt oftare än vetefält och ängarna där korna betar.

FAKTA

Här är livsmedlen med mest kemikalier - hela listan

I princip alltid rester av kemikalier - välj ekologiskt!

Ofta rester av kemikalier

Sällan rester av kemikalier - ur bekämpningsmedelssynpukt mindre viktigt att välja ekologiskt

Inte så ofta rester av kemikalier, däremot riskerar odlingen av följande råvaror att skada både natur och lantbrukare

Källa: Europeiska Kommissionen "Monitoring of Pesticide Residues in Products of Plant Origin in the European Union, Norway, Iceland and Liechtenstein.

ARTIKELN HANDLAR OM