Arbetslöshet kan vara bättre för hälsan än ett dåligt jobb

Foto: Colourbox
Vantrivs du på jobbet? Det kan försämra din hälsa mer än att gå arbetslös.
HÄLSA

Är alla jobb bra jobb?
Nej, inte om man ska tro ny forskning.
Det kan till och med påverka din hälsa.

I efterdyningarna av lågkonjunkturen publicerar ett antal australiensiska forskare en ny studie.

Studien har pågått under en sjuårsperiod och omfattar 7 000 australiensare, skriver amerikanska Health. Nu publiceras den i Occupational and Environmental Medicine.

Mycket av forskningen kring ämnet tyder på att människan mår sämre psykiskt av att vara arbetslös. Men de australiensiska resultaten också visar att vissa jobb påverkar hälsan så negativt att arbetslöshet till och med skulle vara ett bättre alternativ.

I studien samlades en stor mängd information in kring testpersonernas mentala hälsa och huruvida de hade en anställning och om de i så fall trivdes hos sin arbetsgivare.

Forskarna skapade sedan fyra kategorier som associeras med välmående på jobbet. Ju fler kategorier som en person kunde identifiera sig med, desto bättre mental hälsa hade de.

När testpersoner som tidigare i studien varit arbetslösa fick ett jobb där de kunde identifierade sig med flera av kategorierna fick de en bättre psykisk hälsa. Personer som däremot kände sig osäkra på sin nya anställning eller underbetalda och understimulerade kände sig mer deprimerade.

Alltså, om man ska tro studien, är det bättre för hälsan att vara arbetslös än att ha ett jobb som man vantrivs på.

– Det här strider mot den allmänna uppfattningen att vilket jobb som helst är bättre än arbetslöshet ur ett psykologiskt perspektiv, säger Peter Butterworthen, en av forskarna vid Australian National University till Health.

ARTIKELN HANDLAR OM