Första MS-medicinen i tablettform godkänd

Foto: Thinkstock
Godkänd. Nu har den första MS-medicinen i tablettform blivit godkänd. (Obs! Bilden är en genrebild).
HÄLSA

EU har nu godkänt den första MS-medicinen i tablettform.

Tabletterna ska ge bättre effekt och minska antalet skov rejält.

– Ett mycket välkommet läkemedel, säger professor Tomas Olsson på Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Förhoppningen är att Gilenya, som det nya läkemedlet heter, ska hjälpa MS-patienter som inte får tillräcklig effekt av sina mediciner. Patienter som trots regelbundna injektioner med beta-interferon får många och svåra försämringsperioder, så kallade skov.  Även patienter med en snabb utveckling av sjukdomen tros få nytta av det nya preparatet, som visat sig minska risken för funktionsnedsättningar av olika slag.

– Det kan handla om minnesstörningar, svår trötthet, domningar, rörelsehinder och balansrubbning, allt som i högsta grad påverkar vardagen för de drabbade, säger Tomas Olsson, professor i neurologi och huvudprövare för de studier som gjorts av tabletterna i Sverige.

Totalt har 4 000 MS-patienter världen över ingått i de studier som ligger till grund för gårdagens godkännande. Jämfört med ett av de mest förskrivna MS-preparaten, Avonex, kunde man se att Gilenya minskade antalet återfall med 52 procent på ett år. Med färre skov minskar påverkan på hjärnan. Något som syntes tydligt då antalet hjärnskador som gick att se med hjälp av magnetröntgen minskade hos dem som fått prova den nya medicinen.

Trots den goda effekten kommer läkarna vara försiktiga med att skriva ut tabletterna.

– MS drabbar mitt i livet, vilket ställer stora krav på behandlingarna. Biverkningarna man sett hittills har, med ett par undantag, varit milda. Det är ändå viktigt med en noggrann långsiktig uppföljning av patienterna, menar Tomas Olsson och påpekar att det handlar om en ny typ av läkemedel som kan ge oväntade sidoeffekter med tiden.

Gilenya innehåller substansen fingolimod som fungerar på ett helt annat sätt än tidigare preparat. Det ser till att de aggressiva lymfocyter som förstör nervfibrernas beläggning i centrala nervsystemet hålls kvar i lymfkörtlarna. På så sätt kommer de inte åt nervfibrerna i hjärnan och ryggmärgen.

Resultatet är en mindre inflammatorisk skada på nervcellerna. Avslutas behandlingen återfår lymfocyterna dock sina ursprungliga egenskaper varför medicinen måste tas varje dag.

Fördelen är att Gilenya till skillnad från dagens mediciner är i tablettform.

– Det är glädjande för våra medlemmar med MS att det nu finns en effektiv tablettbehandling som alternativ till sprutbehandlingar som många patienter ogillar, vilket i nästa steg försämrar följsamheten till behandling, säger Roger Lindahl, verksamhetschef på Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR, i ett pressmeddelande.