Lätt stress också skadligt för hälsan

Foto: Thinkstock
Sluta stressa. Även lätt stress kan påverka hälsan negativt, visar en ny studie.
HÄLSA

Även lättare stress korta stunder kan vara skadligt.

Det visar en ny studie, skriver SVT vetenskap.

Långa perioder av intensiv stress påverkar hälsan negativt. Nu kommer en ny svensk forskning som visar att även korta perioder av mildare stress påverkar oss.

17 000 arbetsföra Stockholmar ingick i studien. Personerna var slumpmässigt utvalda och deras hälsa kartlades under en femårsperiod. I början av perioden fick de bland annat svara på frågor om mental hälsa och stressnivåer.

Efter fem år visade det sig att personer som tidigt i studien svarat att de kände en mildare stress löpte en 70 procents större risk att bli sjukskrivna än människor som inte kände någon stress alls. Dessutom berodde två tredjedelar av dessa sjukskrivningar på just stress.

Studien publicerades i veckan i tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health. Forskarna bakom kartläggningen hoppas på att resultaten kan bidra till att förebygga ohälsa, skriver SVT.