Geografin styr när bebisar ska ut

– stora skillnader beroende på var i landet du ska föda

HÄLSA

Två veckor över tiden. Eller tre. Det beror på var man bor.

Inställningen till att på konstgjord väg sätta i gång en förlossning skiljer sig mellan olika landsting. Nu höjs krav på nationell samsyn.

Foto: Thinkstock

TT har kartlagt de riktlinjer som gäller för varje landsting och skillnaderna är stora. Policyn kan till och med skifta från sjukhus till sjukhus.

Stockholm och Jönköping låter inte kvinnorna vänta en dag utöver de två veckor som är normalt att gå över tiden. Blekinge och Halland dröjer i upp till sex dagar.

Det händer att kvinnor byter landsting för att få bli igångsatta. Inte ofta, men det förekommer.

Läkarna oense

Åsikterna om vad som är mest rätt är starka och delar läkarkåren.

Vissa trycker på att det är bättre att förlossningen får starta spontant. Andra pekar på de risker som finns med att vänta.

Igångsatta förlossningar är också mer resurskrävande och därmed dyrare för landstingen.

Många frågor

Oavsett policy gäller den för friska kvinnor med välmående bebisar. Läkare som förespråkar att avvakta framhåller att de inte tvekar att sätta i gång en förlossning om värdena inte är fullgoda.

Svenska Barnmorskeföreningen vill ha en nationell policy. Dels för att bättre kunna utreda och bedöma en behandling som gått snett. Dels för att rådande situation skapar osäkerhet hos de gravida.

Anneli Asker, barnmorska i Göteborg, berättar att frågan kommer upp varje gång hon håller föräldrakurs.

– Det skapar förvirring och frustration hos de gravida. "Varför ska JAG vänta så länge när man får bli igångsatt i Stockholm. Vad är det som de vet som de inte vet här?" undrar många.

Inte aktuellt

– Det är svårt att motivera en kvinna till att vänta ytterligare en vecka när hon redan gått över två, fortsätter Anneli Asker. Det vi kan luta oss mot är täta kontroller. Och vi kan säga: Lyssna på läkaren och hör vilka argumenten är.

Socialstyrelsen är den myndighet som utarbetar de nationella riktlinjerna inom vården. Men frågan om igångsättning är inte aktuell, enligt Lena Weilandt, chef för enheten för nationella riktlinjer.

Skulle ni kunna utarbeta riktlinjer kring detta?

– Ja, om vi blir uppmärksammade på att det föreligger stora skillnader.

Allt tidigare

Flera av de läkare som TT pratat med säger att trenden går mot allt tidigare igångsättningar enligt den modell som gäller i flera länder i övriga Europa. Samtidigt saknas entydig forskning kring riskerna med att vänta respektive sätta i gång.

Dessutom vet man inte vad det är som gör att kroppen själv kickar i gång, berättar Anneli Asker. När man sätter igång en förlossning kan man därför inte helt återskapa det naturliga förloppet.

– Det finns ingen superdupermetod för igångsättning. Det kan bli väldigt långdraget eller kvinnan kan drabbas av en fullständig värkstorm, säger hon.

FAKTA

För och emot väntan

Tre skäl för att vänta med igångsättning:

Spontan förlossning ger ett bättre förlopp än igångsättning.

Täta kontroller gör att man kan hålla koll på bebisens status.

En normal förlossning kostar mindre än en igångsatt.

Tre skäl för att sätta i gång förlossningen:

Moderkakans funktion börjar svikta efter 42 veckor. Fostervattnet kan minska och bebisen får ta av sina egna resurser vilket gör den sämre rustad för förlossningen.

Det är fysiskt tungt och psykiskt påfrestande för mamman att gå långt över tiden.

Källa: Barnmorskegruppen och landstingen (TT)

Snabbare bebisar i Stockholm än i Skåne

En vanlig graviditet är 40 veckor. Två veckor till är normalt att gå. Efter 42 fullgångna veckor blir igångsättning aktuellt. Max antal dagar man väntar skiftar.

Landsting/förlossningsenhet Max antal väntdagar

Blekinge 6 dagar

Dalarna 0 dagar

Gotland 0 dagar

Gävleborg 0 dagar

Halland 6 dagar

Jämtland 3 dagar

Jönköping 0 dagar

Kalmar/Västervik6 dagar

Kalmar/Kalmar 2 dagar

Kronoberg 0 dagar

Norrbotten 3 dagar

Skåne/Malmö 6 dagar

Skåne/Lund 6 dagar

Skåne/Ystad 6 dagar

Skåne/Kristianstad 6 dagar

Skåne/Helsingborg 4 dagar

Stockholm 0 dagar

Sörmland 3 dagar

Uppsala 2 dagar

Värmland 6 dagar

Västerbotten 3 dagar

Västernorrland 3 dagar

Västmanland 2 dagar

Västra Götaland/Göteborg 6 dagar

Västra Götaland/Mölndal 6 dagar

Västra Götaland/Borås 5 dagar

Västra Götaland/Skövde 6 dagar

Västa Götaland/Trollhättan 6 dagar

Örebro/Örebro 4 dagar

Örebro/Karlskoga 3 dagar

Östergötland/Linköping 0 dagar

Östergötland/Norrköping 3 dagar

Källa: Respektive landsting/sjukhus

TT