Lång väntetid på akuten

– brist på läkare främsta orsaken

Brist på personal samt en tillströmmning av icke-akuta patienter är de vanligaste orsakerna till köbildningar på akutmottagningar.
HÄLSA

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen granskat Sveriges 74 akutmottagningar.

I en ny utredning slår de fast att väntetiderna är långa. Vanligaste problemet är underbemanning – och okunskap bland patienterna.

– Vi efterlyser bättre information om vad en akutmottagning är för något, säger Ann Kathrin Demény som är chef för akuten i Skånes universitetssjukhus.

Den genomsnittliga tiden för besök på akuten är två timmar och 53 minuter.

I genomsnitt är väntetiden till en första läkarbedömning en timme och 17 minuter – men tiderna skiljer sig markant mellan olika akutmottagningar.

Den kortaste genomsnittliga tiden var 29 minuter och den längsta 2 timmar och 17 minuter.

I beräkning skall dock tas att landets akutmottagningar mäter väntetiden på olika sätt och att långt ifrån alla var med i undersökningen.

– 49 mottagningar har kunnat lämna uppgift om den totala vistelsetiden och 42 har lämnat uppgift om tid till läkare. Skälen till att man inte har lämnat uppgifter är främst att det var en väldigt kort svarstid på vår enkät och för en del mottagningar är it-systemet sådant att det krävs särskilda manuella kontroller för att validera de uppgifter vi efterfrågat, säger Marianne Hanning till Dagens Sjuksköterska.

Föreslår en kartläggning

Marianne Hanning förklarar att Socialstyrelsen inte närmare har studerat skillnaderna mellan de olika akutmottagningarna och därför inte kan uttala sig om vilken typ av sjukhus som har kortast väntetider.

Men hon säger spontant att myndigheten inte sett någon trend som särskiljer exempelvis stora och små sjukhus.

Nu föreslår Socialstyrelsen att kartläggningen ska följas upp och att det då även ska läggas till ett antal olika kvalitetsvariabler, vilka är inte bestämda ännu.

”Fel” typ av patienter

Främsta orsaken till köbildningar är problem med underbemanning – det finns för få läkare.

Långa väntetider beror också på att många söker hjälp för icke akuta åkommor.

– Sökmönstret har ändrats de senaste åren. Folk söker oftare hjälp för sjukdomar som kräver utredning, till exempel misstänkt cancer. Jag förstår individens oro men det är inte vår uppgift att göra sådana utredningar, säger Ann Kathrin Demény, chef för akuten i Skånes universitetssjukhus i Lund till tidningen Metro.

Ann Katrhin Demény tycker att det är problematiskt att behöva tala om för en människa att den inte är prioriterad och efterlyser bättre information - om vad en akutmottagning är och vilka förväntningar man kan ha på den. Både till patienterna, till primärvården och till politikerna.

Socialstyrelsen rapporterar

Ett besök på akuten tar i genomsnitt två timmar och 53 minuter.

Väntetiden för läkarundersökning ligger i genomsnitt på en timma och 17 minuter.

Sveriges 74 akutmottagningar har 2,5 miljoner besökare per år.

De vanligaste orsakerna till långa väntetider på akutmottagningar är underbemanning och joursystem samt patienter med icke-akuta besvär.