Fransk mässling i Sverige

- Ännu ett fall har konstaterats i Sverige

Mässling är en virussjukdom som tack vare vaccination numera är ovanlig i Sverige.
HÄLSA

Sverige har drabbats av sitt sjätte fall av mässling sedan årsskiftet. En man i 30-årsåldern insjuknade efter en resa i södra Frankrike där ett utbrott pågår sedan 2008.

Smittskyddsinstitutet anser att resande dit bör vara medvetna om riskerna.

I norra Europa är mässling sällsynt. De få som insjuknat i Sverige har med något undantag smittats utomlands. På Själland har dock ett 30-tal fall rapporterats i år, vilket oroar myndigheterna där.

Just nu är Frankrike det mest mässlingsdrabbade landet i Europa. I de södra delarna har omkring 5 000 personer insjuknat sedan december, de flesta barn, varav runt 1 500 har behövt sjukhusvård.

De flesta skyddade

– Det är ett ganska stort utbrott och i Storbritannien har man varnat för riskerna vid en Frankrikeresa. De som vet att de inte är vaccinerade rekommenderas att vaccinera sig inför en resa dit, säger Tiia Lepp, epidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.

Förra året hade Bulgarien ett stort mässlingsutbrott där 20 000 personer insjuknade och i 30 afrikanska länder hotar stora utbrott att omintetgöra decenniers framsteg mot sjukdomen.

De flesta äldre i Sverige är skyddade efter att ha haft mässling som barn och i dag är de allra flesta vaccinerade, efter kampanjer på 1970- och 1980-talet. De som är födda efter 1982 har med få undantag fått två doser, en vid 18 månaders och en vid 12 års ålder. I dag är över 96 procent av alla tvååringar vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund.

Bra vaccineras

Ska vi vara oroliga för smitta?

– Det vore ju bra om alla är vaccinerade. Mässling är mild för det mesta men kan ge komplikationer. Om man vaccinerar sig mot andra sjukdomar inför en utlandsresa bör man tänka även på mässling, säger Tiia Lepp.

Hon betonar att sjukdomen är mycket smittsam.

– Den som kommer hem från exempelvis Frankrike med utslag, bör inte gå direkt till sjukhuset utan ringa till sjukvården för att undvika smittspridning, säger hon.