Skral forskning om adhd-behandling

Oklart om medicineringen av barn och ungdomar kan ge biverkningar

Foto: LINA BOSTRÖM EINARSSON
Strattera, Ritalin och Concerta används i behandlingen av adhd.
HÄLSA

Metoder finns för diagnos och behandling av adhd och autism, men det är skralare med forskning om hur de fungerar.

Det visar en granskning från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

Bristen på vetenskapliga svar på dessa viktiga frågor får inte feltolkas som att instrumenten inte har något värde alls i diagnostiken. Men de behöver utvärderas systematiskt, säger Lars Jacobsson, ordförande för SBU:s projektgrupp, i ett pressmeddelande.

Lång erfarenhet av medicinering

Det finns en lång erfarenhet av att medicinera barn och ungdomar som har en adhd-diagnos med centralstimulerande metylfenidat, även om det är ont om forskning, uppger Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri vid Umeå universitet, för TT.

– Det står väldigt klart att dessa medel har effekt. Det finns en lång erfarenhet, även om det saknas forskningsmässiga långtidsuppföljningar och det är en brist.

Lars Jacobsson är ordförande i den expertgrupp vid SBU som i dag lämnar en rapport om forskningsläget till regeringen.

”Inget tyder på allvarliga biverkningar”

– Det finns inget i dagsläget som tyder på att medicineringen ger allvarliga biverkningar eller ökar risken för missbruk senare i livet. Men antalet studier är få. Av sex studier visar fem av dem att medicineringen snarast kan ha en skyddande effekt. Den sjätte studien, däremot, visar på en ökad risk. Framför allt om vederbörande börjar röka tidigt. Att tobaken i sig innebär en ökad risk för missbruk senare i livet, vilket är lite intressant.

Han tror heller inte att det är vanligt att barn och ungdomar feldiagnostiseras och därför medicineras i onödan.

– Eftersom medicinen är så kontroversiell finns det nog ingen grupp patienter som är så välutredd som denna.