Hjälpt eller stjälpt av nikotintuggummi?

HÄLSA

Nikotintuggummin, plåster och andra nikotinläkemedel är inte särskilt effektiv hjälp för att fimpa för gott.

Det visar en ny amerikansk studie.

Bland storrökare ökar risken för återfall.

– Det här är inget nytt för oss som är i branschen, säger Hans Gilljam, professor i tobaksprevention på Karolinska institutet.

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Tobacco Control, har forskarna följt knappt 800 personer, som nyligen slutat röka. Med hjälp av återkommande intervjuer vartannat år under flera års tid kunde forskarna följa deltagarnas försök att sluta röka.

En tredjedel fick återfall

Resultatet visade att omkring en tredjedel av deltagarna hade börjat röka igen under varje tvåårsperiod – och det oavsett om de använde nikotinläkemedel eller inte.

– De som tar läkemedlen på egen hand, det är de som har klarat sig dåligt i studien. Där finns det en betydande återfallsrisk, säger Hans Gilljam.

Tidigare medicinska studier har visat att nikotinläkemedel har en bevisad effekt när det gäller att sluta röka. Den aktuella studien visar dock att de, utan rökavvänjningshjälp, är tämligen ineffektiva när det kommer till att fimpa för gott.

Risken för återfall ökade

I en grupp kan risken för återfall till och med öka. Bland storrökare som försökte sluta röka utan stöd, men med hjälp av nikotinläkemedel, var risken att drabbas av ett återfall till och med dubbelt så stor, jämfört med de som inte använde läkemedel.

Hans Gilljam menar istället att motivationen är den viktigaste faktorn när det gäller att sluta röka.

– Att ha svag motivation och bara gå och handla läkemedel, det verkar inte särskilt effektivt, säger han.

"Sök hjälp"

Istället uppmanar han den som vill sluta röka att söka hjälp och stöd från vården eller sluta-röka-linjen om man känner att man har svårt att fimpa på egen hand.

– Den som har täta återfall ska söka hjälp, där råd och stöd är viktiga komponenter. Lägger man sedan till läkemedel får man en ännu starkare effekt, säger Hans Gilljam.

ARTIKELN HANDLAR OM