Äldre pappa ökar risk för autism

HÄLSA

Stockholm. Barn till äldre pappor löper större risk att drabbas av schizofreni och autism, och möjligen andra genetiska sjukdomar.

Faderns ålder är den enskilt viktigaste faktorn vid icke-ärftlig genmutation hos barn, enligt en studie publicerad i Nature.

– Vi har på ett mycket orättvist sätt pekat finger åt äldre mödrar när vi borde vara försiktiga när det gäller äldre fäder. Det är klart farligt att ha en gammal far, säger den isländske forskaren och medförfattaren till studien, Kari Stefansson, till nyhetsbyrån AFP.

Moderns ålder kopplas till Downs syndrom och andra kromosomavvikelser, men skiljer sig från den typ av genetisk mutation som beskrivs i den aktuella studien.

Mutationerna i Nature-rapporten orsakas av celldelning under processer som spermieproduktion.

– Vår uppfattning är att en del av ökningen av diagnosen autism kan förklaras med stigande ålder hos fäderna, säger Stefansson.

Han tillägger att vidare forskning troligen kommer att visa en liknande koppling till andra genetiska sjukdomar, i synnerhet i hjärnan.

Under de senaste decennierna har pappornas ålder krupit uppåt och antalet pappor över 40 år ökar.

Forskarna tror att både ärftlighet och nya mutationer ligger bakom autism och schizofreni.

TT