Kreativa oftare psyksjuka än andra

HÄLSA

Stockholm. Personer med kreativa yrken har oftare vårdats för psykisk sjukdom. Särskilt starkt är sambandet mellan författarskap och schizofreni.

Det visar forskare vid Karolinska institutet i en registerstudie där närmare 1,2 miljoner patienter och deras släktingar ingår. Eftersom samtliga har matchats med friska kontrollpersoner så involverar studien en stor del av den svenska befolkningen.

Studien publiceras i Journal of Psychiatric Research. Den bekräftar resultat från tidigare studier som visar att viss psykisk sjukdom - bipolär sjukdom - är vanligare bland personer med konstnärliga eller vetenskapliga yrken. Författare verkar vara extra drabbade. Bland denna yrkesgrupp finns en ökad förekomst av de flesta psykiska sjukdomar.

TT