”Snabbt och dramatiskt insjuknande”

HÄLSA

Vanliga halsflussbakterier kan ­utlösa tvångssyndrom, tourette, adhd och asperger.

Sjukdomen kallas för pandas.

– Om man får ett snabbt och dramatiskt insjuknande kan det vara pandas, säger barnpsykiatern Henrik Pelling.

Barnpsykiatern Hanrik Pelling.

Pandas är en autoimmun sjukdom som drabbar barn. Den ut­löses av en streptokockinfektion som kan ha varit symptomfri. Sjuk­domen upptäcktes på 1990-talet i USA.

– De antikroppar som egentligen skulle ta kål på streptokockerna angriper i stället basala delar av hjärnan – de basala ganglierna – som styr motoriken, säger Henrik Pelling, barnpsykiater och överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Uppkommer hastigt

Symptomen kan komma från ena dagen till den andra och föräldrarna känner inte längre igen sitt tidigare glada och trygga barn.

Vid pandas är det typiskt med symptom från många neuropsykiatriska diagnoser. Pandas kan därför förväxlas med tvångssyndrom (OCD), ­adhd, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och generaliserad ångest.

– Problemet är att det är svårt att bevisa medicinskt. Barn har ju ­ofta olika luftvägsinfektioner och hälften har streptokocker i halsen, många utan att bli sjuka.

”Relativt ovanligt”

Det finns dock en tydlig skillnad.

– Om man får ett mycket snabbt och dramatiskt insjuknande kan det handla om pandas. Vi ser det med jämna mellanrum även om det är relativt ovanligt.

De typiska symptomen är tvångsbeteende, tvångstankar och tics. Andra är förändringar i motoriken, sämre handstil, separationsångest, humörsvängningar, aggressiva ­utbrott, sömnstörningar, säng­vätning, ledvärk, hyperaktivitet, bristande impulskontroll, koncentrationssvårigheter.

– Allt inom vårt neuropsykiatriska fält kan man se här.

Forskar på behandling

Det är inte klarlagt hur pandas ska behandlas, utöver vanlig ­behandling vid neuropsykiatriska diagnoser. Forskning pågår i USA med antibiotikabehandling, steroider och intravenöst immunglobulin vid National institute of mental health och Yale University.