Munsår kan ge sämre minne

Farligt sår. En ny forskningsstudie från Columbia university medical center i New York visar att vanliga virus och infektioner kan ge sämre minne och tankeförmåga.
HÄLSA

Ny forskning visar att munsår kan öka risken för försämrat minne.

Forskaren om resultatet: ”Kan leda till sätt att identifiera personer i riskzonen.”

En ny forskningsstudie från Columbia university medical center i New York visar att vanliga virus och infektioner kan ge sämre minne och tankeförmåga.

1 625 personer från New York, med en genomsnittlig ålder på 69 år, ingick i studien som testade deras tankeförmåga. Av de som led av åkommor som oral och genital herpes, cytomegalovirus, klamydia och helicobacter pylori visade sig 25 procent prestera sämre i tanketesten.

– Även om detta samband måste utredas närmare kan resultaten leda till sätt att identifiera personer i riskzonen och på vis minska risken. Till exempel kan motion och vaccinationer under barndomen motverka problem med minnet senare i livet, säger forskningsledaren Mira Katan, från Columbia University Medical Center, till Daily mail.

Studien visar även att lägre utbildning och en liten mängd motion ger sämre minnesförmåga.

Resultaten av studien kan läsas i det senaste numret av tidskriften Neurology.