Kemiskt fingeravtryck kan förutspå för tidig död

HÄLSA

Ett blodprov kan förutspå vilka krämpor du kommer att få, hur fort du åldras och hur långt ditt liv blir. Brittiska forskare har upptäckt att 22 molekyler som kopplas samman med metabolism kan tala om hur vi förväntas bli gamla. Det ”kemiska finger­avtrycket” i blodet kan ge ledtrådar till ett spädbarns hälsa ­senare i livet. Forskarna kunde också se att låg födelsevikt kan kopplas till sämre hälsa senare i livet.

Källa: Mailonline

Aftonbladet