Sover du mer än 8 timmar per natt?

Hur mycket sover du?
HÄLSA

Att sova mer än 8 timmar är lika farligt som att sova 4 timmar per natt, hävdar forskare. 
Läkarna tror att kvaliteten på sömn är mer avgörande för hälsan än antalet timmar.

Sover du mer än 8 timmar per natt? Hör av dig!

Den som sover mer än 8 timmar per natt löper ökad risk för att drabbas av psykisk ohälsa. Det visar en färsk studie gjord bland amerikanska krigsveteraner.

Enligt studien har såväl kortsovare som långsovare oftare psykiatriska diagnoser och beteendestörningar än andra. Vanligast förekommande besvär är posttraumatisk stress och depression. Forskarna konstaterar i undersökningen att sömnproblem kan vara en viktig markör för att upptäcka psykiska problem och riskbeteenden.