Superfärsk honung medicin mot svåra sår

Mjölksyrabakterierna dödar antibiotikaresistenta bakterier

1 av 12 | Foto: Björn Lindgren (BLIPIX)
Mikrobiologen Tobias Olofsson vid Lunds universitet har tillsammans med kollegan Alejandra Vasquez upptäckt att det finns 13 olika mjölksyrabakterier i nyskördad honung samt i binas honungsmage. Tillsammans verkar mjölksyrabakterierna som bredspektrumantibiotika som kan döda antibiotikaresistenta bakterier från sår, enligt två nya studier.
HÄLSA

Bamse kanske har rätt. Honung kan vara en dundermedicin.

Superfärsk honung kan döda multiresistenta bakterier och bli ett alternativ till anbitiotika. I höst prövas behandlingen på människor med kroniska sår.

– Om man kan använda laktobaciller i honung mot sårinfektion, så man slipper antibiotika, så är det revolutionerande, säger Rut Öien, chef för Sårcentrum i Blekinge.

Det är mikrobiologen Tobias Olofsson vid Lunds universitet som tillsammans med sin kollega Alejandra Vasquez har funnit att nyskördad honung kan förinta antibiotikaresistenta bakterier samt läka svårläkta sår hos hästar. Det är mjölksyrabakterierna i nyfångad honung som i studier visat sig ha denna effekt.

Tobias Olofsson och hans kollega upptäckte 2005 att superfärsk honung samt binas honungsmage innehåller 13 olika mjölksyrabakterier - nio laktobaciller och fyra bifidobakterier.

– Vi hittade världens största flora av mjölksyrabakterier i binas honungsmage. Det finns inget livsmedel eller någon organism som innehåller så mycket mjölksyrabakterier. Det var helt nya arter som ingen hade hittat tidigare.

Alla bakterier var döda

Efter en månad fanns dock inga spår av mjölksyrabakterierna kvar i honungen.

– Alla var döda.

Vid ett forskningsinstitut i Cardiff i Wales testades mjölksyrabakterierna från färsk honung på antibiotikaresistenta sjukdomsbakterier, som stafylokocker, från kroniska sår hos patienter.

– Alla bakterier dog.

Fungerade bättre än antibiotika

Mjölksyrabakterierna fungerade till och med bättre än antibiotika.

– Mjölksyrabakterierna i honungen fungerar som en slags smart levande antibiotika. De 13 mjölksyrabakterierna bildade tillsammans ett 50-tal ämnen som gör att honungen fungerade som bredspektrumantibiotika mot just de bakterier de träffar på, säger Tobias Olofsson.

I Sverige har en salva av mjölksyrabakterier och honung testats på tio hästar med kroniska bensår sedan ett till fyra år där antibiotika inte hjälpt.

– Samtliga sår läkte inom åtta dagar till tre veckor. Redan efter två till tre dagar började såren stänga sig.

I en svensk studie har man även i provrör prövat effekten på bakterier från svårläkta sår hos 22 patienter.

– Laktobakterierna kunde ta alla vanliga sjukdomsbakterier, inklusive MRSA och VRE, säger Rut Öien, distriktsläkare och chef för Sårcentrum i Blekinge.

VRE är resistenta tarmbakterier och MRSA är resistenta gula stafylokocker.

Studierna har publicerats i International wound journal.

Ska prövas på människor

I höst ska behandlingen för första gången prövas på människor - 20 patienter med kroniska sår.

– Om man kan använda laktobaciller i honung mot sårinfektion, så man slipper antibiotika, så är det revolutionerande, säger Rut Öien som ska leda studien.

Christina Lindholm är professor emerita i omvårdnadsvetenskap och en av forskarna bakom den svenska studien.

– Detta skulle kunna vara ett potentiellt alternativ till antibiotika vid kraftig bakteriebörda i svårläkta sår. De studier som hittills publicerats bäddar för en optimistisk förväntan. Men studier är ännu inte gjorda på människor, så det är viktigt att inte väcka falska förhoppningar, säger hon.

FAKTA

Mjölksyrabakterier i honung:

Det finns 13 olika mjölksyrabakterier - nio laktobaciller och fyra bifidobakterier - i nyskördad honung. I vild superfärsk honung finns 100 000 miljoner levande mjölksyrabakterier per gram. Det är honung med 25-30 procents vattenhalt. Mjölksyrabakterierna finns kvar i honungen i fyra till fem veckor. När vattenhalten är under 20 procent finns väldigt lite kvar och efter en månad är det totaldött. Därför finns inte mjölksyrabakterier i butikshonung.

Källa: Tobias Olofsson, forskare och mikrobiolog vid Lunds universitet.

Svårläkta sår:

• Exempelvis bensår, fotsår och trycksår. Det medför smärta och nedsatt livskvalitet.

• Drabbar vanligen äldre och sköra. Medianålder är 81. Risken ökar ju äldre man blir.

• Hos de flesta finns bakomliggande sjukdomar som diabetes, venös kärlsjukdom eller inflammatoriska sjukdomar.

• I äldre studier beräknades 0,1-0,3 av befolkningen vara drabbad.

• SBU kom med en rapport om svårläkta sår i augusti.