Medelvärde på midjemått

HÄLSA

Midjemåtten är framtagna från 20 slumpvis utvalda svenska modeller från respektive agenturs hemsida. Kategori: Woman.

Källor: www.mikas.se, www.elitemodel.se och www.modelhouseagency.com